Blogg

Maunder minimum inntraff samtidig med de kaldeste årene under den lille istiden, en periode da det for Europa, Nord-Amerika og Kina er dokumentert mange svært kalde vintre, spesielt var vinteren 1708-1709 ekstremt kald. Kilde

Data fra NASAs Solar Radiation and Climate Experiment har bekreftet en årsakssammenheng mellom lav solflekkaktivitet og kalde...

«CO2 har ingen, jeg gjentar ingen, innvirkning på klimaet. Den teorien er feil fra ende til annen. Det er sola som styrer havtemperaturen, og havtemperaturen styrer klimaet. Bunnlinja er at sola styrer klimaet, først og fremst via havet,» sier han. «Det som skjer nettopp NÅ er starten på en miniistid. Det begynte rundt 2013. Det startet sakte, men...

Dagens predikerte klimakatastrofer og energipolitikk bygger på antagelser basert ut i fra beregningen av 102 klimamodeller omkring i verden som viser at temperaturene bare skyter til værs. Man hevder at 99.9 prosent av alle verdens vitenskapsmenn er enige om det. Men hvordan samsvarer dette med de faktiske observasjoner? Jeg vil se nærmere på...

Jeg tar med denne artikkelen for å se om Cicero virkelig har så rett som de hevder. Jeg VET at disse klimamodellene deres har for høy klimafølsomhet, så de kommer garantert til å bomme fullstendig.

De viser til seks ledende senter for værdata, og ekspertene er fullstendig enige med hverandre: "Vi kommer til å få en mildere og...

SIKKER SEIER FOR IPCC
"Ipcc spiller fotballkamp neste uke. Motstanderne er stengt ute fra kampen slik at dette kan kan bli mest mulig korrekt og med minst mulig motstand. 99,9 prosent av de godt betalte fotballekspertene som skal beregne utfallet av kampen, er meget tilfreds med denne nye metoden.

Her skal Europas største landbaserte vindkraftanlegg stå ferdig i 2020. Da vil anleggsveier tilsvarende halve strekningen mellom Trondheim og Oslo gå på kryss og tvers i det som tidligere var vill natur.