Etterord

En hel del tilfeldigheter, vil kanskje geologene påstå. Ofte er jeg blitt minnet på at jeg bare kan bygge på arbeid som allerede er utført av fagfolk. Men også de må arbeide ut fra antagelser og egne teorier for å få til en løsning. Slik jeg ser det, kan nye innfallsvinkler stimulere til ny innsats og nytenkning som i de fleste tilfeller kan være både nødvendig og forløsende. En stor fordel har vi i dag da vi kan hente informasjon over alt i verden, kun via en PC og noen turer på Universitetsbiblioteket.

Dette området er alt som trenger å bevises for at teorien skal være riktig

Jeg har laget et enkelt kart for å demonstrere hvor godt Sør-og Nord-Amerika passer sammen dersom man snur Sør-Amerika på hodet. Hadde man fått vist kontinentalsokkelene som landområder, hadde dette vist mye tydeligere.
De resterende kontinentenes sammenheng er lik det Wegener fortalte om i 1912, og setter man disse inn på kartet, så ligger ikke kontinentene samlet fra pol til pol slik vitenskapen mener, men som et belte rundt jordens midte, samlet ved Ekvator slik det ble hevdet i målingen i denne artikkelen HER

NYE BEVISER

Klikk HER og du finner solide beviser for mine påstander.