Livet oppsto mest sannsynlig i Ishavet i nord

Etter at jeg gjorde kjent denne teorien, har jeg mottatt mye nytt materiale fra forskere som har uttrykt begeistring for det jeg arbeider med. Det kan ta litt tid å gjennomarbeide og presentere alt dette her. Nye problemstillinger oppstår som gjør at jeg muligens må endre visse detaljer, men stort sett er det forbausende hvordan biter som støtter min teori, faller på plass.

Etter hvert er det blitt klart at det i tiden må ha oppstått former for katastrofer som har endret miljøforhold og dyreliv. Jeg vil forsøke å belyse noe av dette her, vesentlig ved å henvise til funn av fossiler, endringer i utvikling etc.

Når jeg legger frem mine egne teorier i forbindelse med dette, går jeg ut fra at eventuelle lesere tilgir meg dette, all den tid jeg ikke kommer videre med det jeg har, uten å søke en mulig forklaring. En del av dette går på intuisjon, som var årsaken til at jeg begynte å arbeide med dette prosjektet. Det meste er likevel bundet opp og støttes av vitenskapelige funn og data fra seriøse forskere. Når det er sagt, skal vi se nærmere på tilsendt materiale ang. fossiler og funn på bakgrunn av min teori av kontinentenes plassering i tiden da disse lå sammen.

Alt jeg finner, tilsier at det må ha skjedd en kollisjon ovenfra, med ett eller annet legeme som har delt kontinentene i sin tid. På den tiden så ble flytende sten også presset opp i subduksjonssonene til kontinentene slik at de områdene på disse kontinentene utvidet seg. Dette skjedde på samtlige av disse landområdene som ligger vendt opp mot den nordlige polen. Man finner granitt langs hele kystlinjen, som oppsto for 542 millioner år siden omtrent.

Dette bekreftes av forskere jeg har hatt kontakt med. Nettopp en slik hendelse kan ha ført til mye forvirring i forskerkretser og indisier som er grunnleggende for Wegeners teori kan også bli borte på bakgrunn av en slik "katastrofe". Jeg kan også ta med at det er vitenskapelig uenighet om akkurat når livet oppsto. Det kan du lese om her.