Livet oppsto i havet på den nordlige halvkule

På vedlagte kart på forrige side har jeg tegnet inn funnområdene til fossilene kalt Ediacara Biota, som var de første bløtdyrene som oppsto i havet. Disse ble først funnet i Ediacara Hills i Australia i 1946, og senere over store deler av verden. Fossilene var en slags maneter, ormer og "stilklignende" dyrearter. Disse dyrene levde i tiden prekambrium som startet i fra 3,9 milliarder år siden, og varte til 600 millioner år siden. Til sammenligning kom dinosaurene først for ca. 200 millioner år siden, 400 millioner år etter at disse sjødyrene døde ut.

Ben Waggoner, en av de fremste forskerne i USA som har studert denne type fossiler nærmere, sendte meg nylig denne mer utfyllende listen over funnstedene:

"Major localities: (several well-preserved taxa).

Ediacara Hills, south Australia.

White Sea coast, north Russia (several sites).

Olenek Uplift, near mouth of Lena River, Siberia.

Mistaken Point, Newfoundland, Canada.

Nama Group outcrops, Namibia.

Mackenzie Mountains, Northwest Territories, Canada.

Charnwood Forest, England.

Dniestr River, Podolia region on Moldova border, Ukraine.

(main locality now underwater thanks to hydroelectric plant).

Minor localities: (one or a few taxa, mostly "medusoids").

Central and southern Ural Mountains, Russia(several sites).

Central Australia near Alice Springs (several sites).

Death Valley and areas south and east, California-Nevada,

USA.

Surrey County, North Carolina, USA.

Tanafjorden, Finnmark, Norway.

South China (several localities).

Western Australia (I forget where).

Southwest Brazil and northern Argentina .

Central Antarctica .

Rocky Mountains, British Columbia, Canada.

West Africa (I forget where)."

Da jeg tegnet inn disse funnområdene på min modell, og jeg må si jeg ble svært overasket og vilt begeistret etter hvert jeg klarte å lokalisere funnområdene.

Legg merke til hvordan disse områdene danner en jevn og fin bue over kontinentene, som vist på forrige side. Etter å ha studert disse fossilene og studert andre kilder, så må jeg nesten dra den konklusjonen at en stor tsunami har skyldt disse fossilene over samtlige kontinenter fordi funnområdene ligger på linjer fra et punkt rett nord der Australia/Antarktis ligger i følge min modell. En rekke av disse ligger i en fin bue over kontinentene.

Som leserne ser er det ikke mye funn av disse fossilene i havet i sør, bortsett fra en plass nær Mexicogolfen. Disse kan ha blitt skylt over Nord-Amerika, eller at kontinentet er blitt presset ned mot jordens indre. Ut i fra denne halvsirkelen dem danner, får jeg meg ikke helt til å tro på den sistnevnte mulighet. Det er vanskelig å forestille seg Rocky Mountains som i dag rager over 4000 meter over havet og består av de eldste bergarter, skal ha ligget under havoverflaten etter det har vært et landområde.Slik er det også andre steder omkring dette havet, som jeg har fått på den nordlige halvkulen. Funn av havbunn oppe i de norske fjellene, som er blant Jordens eldste bergarter, indikerer dette.

På Finse finner man noe som kanskje kan være en indikasjon på et slikt treff i Ishavet som jeg viser til. Tilsvarende finner man på Sør Skottland, Grønnland og i Sibir.

Skulle alle disse områdene først stige opp av havet for deretter synke under havoverflaten, på samme finurlige måte der man snur og velter på Jorden for å forklare istidene ?

Dette er tross alt gamle bergarter på en "flytende" landplate som har blitt dekket med havbunn. Da vil det være mye enklere å forklare dette ved at havbunnen har blitt kastet opp i fjellene som følge av et større meteor-nedslag.

Vi ser ut i fra dette at områdene ville ha dannet en tilsvarende halvsirkel lik markeringen av Ediacara Biota fossilene. Jeg blir derfor tvunget til å tro at det er en sammenheng her siden man finner dette tydelige mønsteret som danner en helt jevn linje i en halvsirkel og ikke noe annet.

Det ville derfor ikke by på noen overraskelse dersom man også fant tilsvarende fossiler i de sedimentære bergartene på Sør Skottland, Grønnland og på Finse i Norge som også er innenfor, og på, denne linjen.

Antakeligvis var det dette treffet som delte opp alle de mindre øyene rundt Grønnlands vestkyst og som satte kontinentplatene i drift. Det må også være denne hendelsen som gjorde at Ediacara Biota ble utryddet, i og med at forskerne påstår de ble utryddet ved en katastrofe på den tiden. Det skal jeg gå nærmere inn på, på neste side.