De eldste funn av fossiler er gjort i Kina

Det hevdes også i fra faglig hold at de eldste funnene av disse dyrene er funnet i området ved Kina. Der ble det faktisk også funnet fossiler av mer avanserte livsformer som trilobitter og krabber som ikke skal ha oppstått før atskillige millioner år etter at sjødyrene Ediacara Biota levde. Forskerteamene som oppdaget disse fossilene, tilbakeviser tidligere datering av disse formene for liv.

Som tidligere vist er det først bare liv i ett hav, men etter denne hendelsen her oppsto det liv over alt i havene på begge sider av det tidligere sammenhengende belte av kontinenter! Trilobitten er et godt eksempel på dette. Det er i dag funnet over 10000 forskjellige sorter av dem, og bare i Norge er det gjort funn av over 300 arter. Man finner stadig flere. Denne ulykken, eller hva jeg nå skal kalle det, tok nok knekken på mye av livet i havet. Men, og det er også merkverdig, tross dette, kommer vi inn i en tidsperiode der livet i havet plutselig eksploderte også på den sørlige halvkule hvor det virket svært dødt tidligere...

Dette kan etter min mening bare tolkes slik at kontinentene må ha blitt delt opp, der og da!