ALVORLIGE FEIL I IPCC OCEAN REPORT AVSLØRT

Pressemelding, Global Warming Policy Foundation 

Alvorlige feil

London 11. oktober: Global Warming Policy Foundation (GWPF) har oppfordret det mellomstatlige panelet for klimaendringer (IPCC) til å rette opp alvorlige feil i deres siste spesialrapport om havet og kryosfæren i et klima i endring .

'Høy tillit' og 'høy enighet' ganske tvilsomt


"Selv om [IPCCs] konklusjon om at frekvensen av oppvarming av havvarme har økt de siste årene kan sannsynligvis være riktig, er bevisene dere siterer for at det er 'høy tillit' og 'høy enighet' ganske tvilsomme på grunn av at dere inkluderer feilaktige beviser av det tilbaketrukne papiret av Resplandy et al. (2018)." 


"Dessuten er det også tvil om IPCCs konklusjon om at oppvarming av havvarme har blitt akselererende de siste årene. I følge egen rapport var det totale oppvarmingen av havvarmen mellom 0-2000 m nesten 10% høyere i løpet av 1993-2017 enn i andre halvdel av den perioden, 2005-2017, noe som antyder at OHU kan ha falt noe i stedet for å akselerere over siste 25 år."


Les hele artikkelen HER