Vi er på vei mot en avkjølingsperiode av jorden

«CO2 har ingen, jeg gjentar ingen, innvirkning på klimaet. Den teorien er feil fra ende til annen. Det er sola som styrer havtemperaturen, og havtemperaturen styrer klimaet. Bunnlinja er at sola styrer klimaet, først og fremst via havet,» sier han. «Det som skjer nettopp NÅ er starten på en miniistid. Det begynte rundt 2013. Det startet sakte, men har begynt å akselerere.» Piers Corbyn  

Piers Corbyn er en av vitenskapsmennene som er mest treffsikker i verden når det gjelder å forutsi været. Han regnes for mannen som knekket værkoden! Han bruker solen som verktøy og gjør beregningene ut i fra solens syklus. Den verdenskjente britiske astrofysikeren forteller at det ikke vil bli varmere, slik klimaekspertene hevder, tvert om. Våren vil bli kortere på grunn av mer snø og mer frost om vinteren. Temperatursvingningene vil øke, man vil få flere ustabile sommere, kortere høst og dermed dårligere avlinger. Piers Corbyn advarte Russland, China og Pakistan om store kuldeperioder og stadig brutte kulderekorder, men verdens vitenskapsmenn bare lo av spådommene hans. Likevel så spådde Corbyn fullstendig rett og disse landene gikk mye kaldere tider i møte, og utviklingen vil fortsette. Du finner hele artikkelen her.

Dr.philos., professor emeritus Harald Yndestad ved NTNU Ålesund
Dr.philos., professor emeritus Harald Yndestad ved NTNU Ålesund

Professor ved NTNU forteller at Sola blir kaldere

Dr.philos., professor emeritus Harald Yndestad ved NTNU Ålesund sier følgende: "I den senere tid har iskjerneprøver fra Grønland gitt oss en ny generasjon dataserier som over flere tusen år viser endringer i temperatur og stråling fra solen. Kalde klimaperioder med redusert stråling fikk navn som: Oort (1010-1070), Wolf (1270-1340), Spörer (1490-1550), Maunder (1640-1720) og Dalton (1790-1820)."

Yndestad forteller videre: "Det tydet på en aktiv sol, som kontrollerer kalde og varme klimaperioder. Endringene i solaktivitet i den senere tid, varselet en mulig ny kald klimaperiode, kanskje allerede om noen få 10-år. En Maunder-periode tilsvarende 1600-tallet, eller en Dalton-periode, tilsvarende 1800-tallet."
Du finner artikkelen HER.

Klimamodellene som "97 prosent av alle vitenskapsmenn i verden er enig om at er riktig" har vist alt for høye temperaturer over hele linjen. Jeg skal ta med en illustrasjon av dette:

Kilde: https://www.thegwpf.com/putting-climate-change-claims-to-the-test/
Kilde: https://www.thegwpf.com/putting-climate-change-claims-to-the-test/

Temperaturene i klimamodellene er justert alt for høyt

De grå grafene er det man har kunne observere av temperaturer i perioden 1979-2014. Blå er hva klimamodellene viser og rød er gjennomsnittet av de blå. Selv i 2019 så blir forskerne bak dette svært så aggressive om man påpeker forskjellene mellom faktiske målinger og de faktiske observasjoner. De latterliggjør samtlige som påpeker dette. Likevel er det helt tydelig at klimamodellene har et stort feilmargin. Klart vi har en klimakrise, det er 97 % av alle vitenskapsmenn i verden enige om, påstår klimapanelet. Det eneste de oppnår ved dette er å gjøre vitenskapen ubrukelig som verktøy framover. Skal ta med en litt mer oppdatert graf under her.  

Grafen har jeg forenklet og tegnet av etter grafe vist her: https://www.youtube.com/watch?v=c-8Nws5wfG0
Grafen har jeg forenklet og tegnet av etter grafe vist her: https://www.youtube.com/watch?v=c-8Nws5wfG0

"Krisen" vi har stemmer ikke med observasjoner

SORT KURVE:
Klimamodellene som viser at vi har en alvorlig klimakrise som kan bekjempes med økte avgifter.

BLÅ KURVE:
Satelittdata UAH
RØD KURVE:
Satelittdata (RSS)
GRØNN KURVE:
Faktiske observasjoner som er re-analysert