Forskerkarrierer avhenger av at den rådende teorien blir stående

-"De tror så sterkt på den rådende teorien at observasjoner blir tilpasset modellen i stedet for omvendt"

Ofte har man kunne lese i forskjellige media om geologer som har forsøkt å belyse en del av disse svakhetene. Men slike tiltak har vel i de fleste tilfeller bare resultert i dårligere arbeidsmiljø for vedkommende forsker i ettertid.

Professor Karsten M. Storetvedt ved Universitetet i Bergen er en av dem som har møtt innbitt motstand på grunn av nytenkning. Hans teorier har vekket mye forargelse i fagmiljøet.

Karsten M. Storetvedt forklarer dette slik:

-"De tror så sterkt på den rådende teorien at observasjoner blir tilpasset modellen i stedet for omvendt".

Som det blir nevnt i denne artikkelen kan det godt tenkes at man må starte på nytt igjen da det begynner å bli klart at denne teorien inneholder en del feil og mangler. Jeg siterer Professor Roy Gabrielsen ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen, som har uttalt følgende:

"- Det er mange ubesvarte spørsmål ved platetektonikken, og noe av det vi arbeider med i dag er å finne samspillet mellom de drivkreftene som ligger bak platedriften.

Dette har vi i dag lite innsikt i, og det kan godt tenkes at løsningen på dette spørsmålet vil

føre til at hele modellen etter hvert må endres."

(UIB-Magasinet 1/98)

"Det kan være nyttig for allmennheten å få vite at mye av det som framstilles som vitenskapelige fakta, er langt mindre sikkert enn det gis inntrykk av", sier Ragnar Fjelland, professor ved Senter for vitenskapsteori.