NYE BEVISER

Da Wegener beviste sin kontinentaldrifts teori, så var det fossiler av dyr og en plante det som overbeviste verdens forskere at han hadde rett i at Afrika, Sør-Amerika, Antarktis, India og Australia var samlet, ved hjelp av fossiler av tre forskjellige dyr og en plante som het Glossopteris. Denne planten har kun vokst på disse forskjellige landområdene som Wegener tegnet sammen. Man har trodd man har funnet fossiler av denne planten andre steder i verden, men dette har blitt tilbakebevist, bortsett i fra EN ENESTE funnsted, meg kjent, der man ikke har vært i stand til å forklare dette funnet. (Anm. Senere har jeg funnet flere fossile funn som bekrefter mine påstander) Dette kartet her (figur 1) er når Godwanaland hadde driftet sørover fra sitt opprinnelsested ved Kamtsjatka i Russland (figur 2).

Fig 1. Her har jeg laget et kart over området hvor denne planten vokste. Bare legg merke til den grønne biten i Russland. Kan ikke bli mer perfekt enn dette!!! Glossopteris oppsto på den sørlige halvkule rundt begynnelsen i Perm-perioden ( 298,9  millioner år siden ), men ble utdødd under den masseutryddelsen til Perm-perioden . Mest sannsynlig delte kontinentene seg opp ytterligere og startet driften videre fra området Vlodivostok ligger i dag, ca 251 millioner år siden da historiens største utryddelse av liv inntraff. Jeg tror en asterodide med noen kilometere i diameter traff havet og slo seg gjennom jordskorpen. Et slikt treff vil frigjøre like mye energi som flere millioner atomvåpen vil gjøre.
Fig 1. Her har jeg laget et kart over området hvor denne planten vokste. Bare legg merke til den grønne biten i Russland. Kan ikke bli mer perfekt enn dette!!! Glossopteris oppsto på den sørlige halvkule rundt begynnelsen i Perm-perioden ( 298,9 millioner år siden ), men ble utdødd under den masseutryddelsen til Perm-perioden . Mest sannsynlig delte kontinentene seg opp ytterligere og startet driften videre fra området Vlodivostok ligger i dag, ca 251 millioner år siden da historiens største utryddelse av liv inntraff. Jeg tror en asterodide med noen kilometere i diameter traff havet og slo seg gjennom jordskorpen. Et slikt treff vil frigjøre like mye energi som flere millioner atomvåpen vil gjøre.

En Astroide kan ha utryddet 90 prosent av alt liv 

Kunstnerens inntrykk av en stor innvirkninghendelse: En kollisjon mellom Jorden og en asteroide med noen kilometer i diameter vil frigjøre like mye energi som flere millioner atomvåpen detonerer. 

Figur 2. Australia ved Kamtsjatka. opprinnelig lå kontinentene slik, men ble løsrevet slik at Australia stoppet opp nær områdene Vladivostok i Russland ligger i dag. Astroiden som må ha utryddet 90 prosent av alt livet før dinosaurene kom, satte kontinentet i drift på nytt for 250 millioner år siden.
Figur 2. Australia ved Kamtsjatka. opprinnelig lå kontinentene slik, men ble løsrevet slik at Australia stoppet opp nær områdene Vladivostok i Russland ligger i dag. Astroiden som må ha utryddet 90 prosent av alt livet før dinosaurene kom, satte kontinentet i drift på nytt for 250 millioner år siden.

Planten funnet i Vladivostok i Russland

Den eneste stedet, slik jeg har oppfattet dette, utenom på Gondwanaland, er funn av fossiler av planten Glossopteris er i Vladivostok i Russland. Dette funnet har man ikke kunne forklare, men jeg kan det nå. På min kontinentaldriftsmodell, så får jeg Australia liggende i mot Vladivostok, og funnområdet til denne planten passer perfekt inn med funnene i Australia.

Kilde

Glossopteris

Glossopteris var en artsrik slekt av frøbregner som var svært alminnelig på det sørlige Pangea fra begynnelsen av perm til slutten av trias. 


Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Glossopteris
Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Glossopteris

Vekstområde på Jorda

Dette er de eneste plassene man har funnet denne planten, bortsett i fra denne som jeg nå fant borte i Russland som ikke forskerne har klart å forklare. Område 6 (Australia) ligger kloss i funnområdet i Russland.Glossopteris-floraen som satte Alfred Wegner på sporet av kontinentaldrift. 1-Sør-Amerika, 2-Afrika, 3-Madagaskar, 4-Det indiske subkontinent, 5-Antarktis, 6-Australia

Japan og øyene rundt eksisterte ikke da denne planten var.

Her ser du på Google Earth hvor dette funnområdet var. Australia var landfast med dette området en gang i tiden.

Det første bevis på at Australia var knyttet til Russland.

Her har jeg tatt kartet til Wegener og klippet delvis ut Australia slik at jeg kan se funnområdet i Russland i forhold til funnområdene til Wegener. Dette passer 100%. beviset er så sterkt at det finnes ikke tvil. Jeg har snudd Russland på hodet her slik at jeg kan sette det sammen med kartet til Wegener.

Lystrosaurus funnet i Mongolia

Jeg tok en rask titt på et av de andre fossilene i skrivende stund og fikk meg enda en overraskelse. Fossilet av Lystrosaurus er også funnet ikke så langt unna området Australia når det lå sammen med Russland. Dette er funnet i Nojansomon i Mongolia. Legger med et kart der også. Nojansomon klarte jeg ikke å finne på kartet, så jeg bare markerer ut Mongolia. Ellers er det temmelig sparsomt med disse fossilene i hele denne verdensdelen. 

Ny oppdatering, 16 oktober, 2019

Jeg gjorde akkurat et nytt funn her akkurat nå. Fant en artikkel skrevet i ScienceDirectJournal of Asian Earth.

Et nytt funn av Glossopteris i det sørøstlige Mongolia som et argument for fjern migrasjon av gondwananske planter.
 

"Velbevarte blader som samsvarer med den fossile slekten Glossopteris , finnes i permiske forekomster i sør-østlige Gobi, Khatan-Bulag lokalitet, Mongolia. Disse bladene har mange funksjoner til felles med Glossopteriscommunis Feistmantel beskrevet fra India. Lokaliteten Khatan-Bulag tilhører Sulinkheer nappe-fold tektonisk Megazone. The Glossopteris sp. jfr G. communis prøvene fra Khatan-Bulag tyder på at det var effektiv migrasjonsport mellom Gondwana og de sørlige regionene i Asia midt i Perm."

Kilde: https://www.researchgate.net/publication/321335729_A_new_discovery_of_Glossopteris_in_southeastern_Mongolia_as_an_argument_for_distant_migration_of_Gondwanan_plants

Dette er altså ca 1000 kilometer fra funnstedet i Vladivostok i Russland. I større sammenheng er ikke dette særlig langt unna området jeg mente Australia (Gondwanaland). Artikkelen nevner at funn-områdene er et argument for fjern migrasjon av planten Glossopteris, men faktisk så er dette mye kortere enn vitenskapen er klar over i dag. Det var omtrent 1000 kilometer til Gondwanaland, og på grunn av manglende funn ellers over hele Asia og Europa, så bekrefter dette at Gondwandaland lå helt inn mot Vladivostok slik jeg hevder. I de samme områdene har man også funnet fossiler av noen av de andre dyrene som Wegner brukte for å bevise sin modell. Dette skriver seg også fra den korte distansen fra Gondwanaland. Det er ingen andre forbindelser mellom Gondwanaland på den tiden disse eksisterte, vil jeg anta.

Har tegnet inn funn-området på dette kartet her.By Trewick - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63263525
By Trewick - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63263525

Burde være tilstrekkelig nok bevis

Så kunne Wegner regne sin teori som bevist ut i fra disse funnene, så burde dette også være tilstrekkelig nok beviser for meg også, spesielt når det gjelder planten som jeg viser til. Det er en av de stedene i verden man ikke har kunne forklare hvorfor den har blitt funnet her. Nå er dette forklart!

Latterlige landbroer

Distribusjon av fire permiske og triasiske fossile grupper brukt som biogeografiske bevis for kontinentaldrift, og landbroing. Plassering av Glossopteris blir vist med blå kors.

Geologer har påpekt området som ble konstruert for å "bevise" de fossile funnene i Øst-Russland. Flere geologer kaller dette for "latterlige gangbroer" som ble konstruert på Alfred Wegeners tid for å forklare funn gjort i disse områdene i og med at det ikke var forbindelse til Europa og Asia da disse dyrene og plantene eksisterte. På den tid visste man ikke bedre og dette var eneste mulighet i og med at hele modellen er feil.

I dag vet man at dette ikke er mulig, og da blir det enda verre å forklare funn områdene. Men Dersom Gondwanaland ligger inntil Østlige Russland, så var disse områdene en del av Gondwanaland, og det hele lar seg lett forklare. Disse områdene lå inn til Gondwanaland, men rev seg løs da disse kontinentene begynte å drifte sørover. 

Disse "landbroene måtte i så fall ha strukket seg ca 10 000 kilometer i så fall, og dette passer over hodet ikke inn med de tektoniske platene. Men man var rett og slett desperat til å dokumentere fossilfunn som ikke lot seg forklare på annen måte. I de senere tider har man derfor regnet spesifiseringen av disse funnene for feilvurderte, siden man ikke kunne forklare dette ut i fra platetektonikken. Men jeg er ikke så sikker på om de faktisk har blitt vurdert feil.

Så når ikke disse landbroene kan la seg forklare, så finnes det ikke noe alternativ enn at Gondwanaland med Australia lå inn til Øst-Russland, slik at kontinente lå som et belte rundt jordens midte, ved Ekvator. Det er den eneste mulige forklaringen.

Oppdatering 17.oktober 2019

I dag har jeg funnet noe meget interessant. Da arten Lystrosaurus levde på Gondwanaland, så var det ingen landforbindelse til Europa om man legger Wegeners modell som grunnlag, og fjerner disse latterlige landbroene han tegnet inn for å forklare fossile funn i Russland og Kina. Disse dyrene skulle ikke ha vært i disse områdene om man tar hans modell bokstavelig. Likevel så er dem der. Man har funnet fossiler i Junggar bassenget i Kina og det er like ved området jeg tegnet inn hvor jeg mener Gondwanaland var tilknyttet dette kontinentet via Australia. dette er rundt 1400 kilometer unna der jeg har lagt Australia (Gondwanaland). Ergo så lar disse funnene seg også forklare uten disse landbroene som Wegner konstruerte.  Man har funnet disse fossilene i Moskva bassenget også, Og Staritskaia formasjonene lengre nord i følge Wikipedia. Men her er det mer som dukker opp, det ser du under bildet her....

Kilde til artikkelen finner du HER


Har ikke tegnet inn funnområdet av Lystrosaurus som er funnet i Russland midt i mellom disse to punktene her. Jeg må ærlig talt si jeg har litt medlidenhet med forskerne i Russland, som har funnet en rekke fossiler som ikke kan forklares ut i fra dagens modell. Må være fryktelig frustrerende, og så er løsningen faktisk veldig enkel, om denne modellen min har noen form for riktighet.

Av Nobu Tamura (https://spinops.blogspot.com) - Eget verk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19461198
Av Nobu Tamura (https://spinops.blogspot.com) - Eget verk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19461198

Har funnet enda et bevis

Cynognathus er en utdødd slekt av en stor funksjonsrik therapside som levde i tidlig og midten av trias. Fossiler er funnet i Karoo, Sør-Afrika, i Waterberg nasjonalpark i provinsen Otjozondjupa, Namibia, nær Puesto Viejo i provinsen Jujuy, Sør-Amerika, i Ermayinglagene i provinsen Shaanxi, Kina, og i Fremouw-lagene i Den Transantarktiske fjellkjeden i Antarktika. Den ble første gang artbestemt i 1895 av Harry Seeley. Kilde

Cynognathus

Nytt bevis. Her er en av artene Wegener beviste teorien sin med.


Tilbake til begynnelsen på Helge Aspeviks Kontinentaldriftsteori