Mystiske funn i høyfjellet

Da man fant fossilene i Rocky-Mountains ved en tilfeldighet, lå det en mengde disse sjødyrene samlet på en og samme plate. Disse havnet der samtidig. Den eneste mulige forklaringen jeg finner på at så store mengder med forskjellige hav-dyr kan samles slik, er at en masse med hav blir kastet opp i terrenget i en blanding av sand og sjødyr om hverandre. Deretter samlet dette seg i naturlige søkk i terrenget, hvor vannet så renner bort i fra området og sanden dekker denne oppsamlingen av sjødyr. I så fall er det faktisk naturlig at slike bløtdyr ble begravet i sand før de løste seg opp. Dette kan være forklaringen på hvorfor slike arter er funnet som fossiler.

Etter denne " katastrofen," skjer som tidligere nevnt noe underlig, hvis man legger min kontinentaldriftteori til grunn, slik jeg har forklart den. Den "katastrofen" som hendte da dette skjedde, knuste opp dette beltet av kontinenter som strakte seg rundt Jorden. De to havområdene på begge sider av landmassen, som før var avskilt i fra hverandre, møttes nå ved at Australia ble skilt i fra Kina.