Faktiske observasjoner burde veie mer enn antagelser

Dagens predikerte klimakatastrofer og energipolitikk bygger på antagelser basert ut i fra beregningen av 102 klimamodeller omkring i verden som viser at temperaturene bare skyter til værs. Man hevder at 99.9 prosent av alle verdens vitenskapsmenn er enige om det. Men hvordan samsvarer dette med de faktiske observasjoner? Jeg vil se nærmere på dette. Under her har jeg tegnet av et diagram som viser de faktiske målingene i forhold til klimamodellenes antatte beregninger, og man ser at det er et stort avvik mellom de antatte endringene i forhold til de faktiske observasjoner. Grafene har jeg hentet fra en video på youtube av et foredrag  med Prof Roy Spencer som var tidligere sjefsforsker innen klimastudier ved NASAs Marshall Space Flight Center .

SORT KURVE:
Denne sorte kurven er gjennomsnitt av beregningene fra 102 klimamodeller. Disse viser opp til 2x høyere temperaturstigninger enn hva som er målt i virkeligheten. Det er denne kurvens endringer dagens energipolitikken er bygget på fordi man anser at disse dataene er korrekte og som spesialistene i klimapanelet påstår, de stemmer meget godt med de faktiske observasjoner og målinger, noe som ikke er tilfelle i det hele tatt. Hele klimakrisen bygger på disse datamodellene og alle disse dystre spådommene vi leser om i avisene og ser på TV skriver seg fra denne grafen som er markert med sort. Den eneste måten dette skal bli riktig på, det må bli å utelukke samtlige målinger fra virkelighetens verden som viser alt annet enn hva modellene påstår.

BLÅ KURVE:
Den blå kurven er satelittdata fra UAH (University of Alabama at Huntsville) Den viser den minste mengden med oppvarming foretatt av satellitter.

RØD KURVE:
Den røde kurven er fjernmåling (RSS)

GRØNN KURVE:
Den grønne kurven er en re-analyse av alle data man kan finne av temperaturmålinger fra overflatetemperaturer, værballonger, kommersielle fly, skip, bøyer, satelitter, mm. Man bruker fysikk til å sortere disse dataene. Man ser at disse beregninger er i samsvar med satellitt-dataene (rød og blå kurver). Så sort kurve er antagelsene og resterende er de faktiske observasjonene og målingene og det er stor forskjell på modellberegningene og de faktiske observasjoner.

Klimamodellene viser feil og derfor er det heller ingen krise 

Forskerne Lewis og Curry samlet dataene fra klimamodellene og sammenlignet dataene med de faktiske observasjoner. Det ble funnet store avvik mellom klimamodellene og de faktiske målingene som har blitt foretatt. Av 102 eksisterende modellene i verden, var det bare en eneste av disse som viste korrekte temperaturer. De resterende hadde for høy "klimafølsomhet". Denne undersøkelsen ble tatt inn i flere tungtveiende vitenskapelige magasiner, noe som kastet blår i øynene på klimaalarmistene som støttet seg til disse modellene. Det er ikke noe mer å diskutere og klimaforskerne nekter å ta dette til etterretning, Settled Science sier de og ønsker ikke å høre noe mer om dette. Mainstream-pressen har vendt øreet de hører på mot disse forskerne og det døve øret har de vendt mot disse som kan bevise at klimamodellene feiler. Det hele er ikke noe vitenskapelig tema lenger, men politikk.

De forrige CMIP5-modellene hadde følsomhet slik at de produserte opptil tre ganger så mye oppvarming som ble observert.

De siste CMIP6-versjonene, som nettopp er satt i drift på nettverket i år, har følsomheten enda høyere, noe som allerede produserer opptil seks ganger den observerte oppvarmingen. Det er bare én modell fra Institute of Numerical Mathematics i Moskva (kjent som INM CM4), som har hatt lav klimafølsomhet siden minst fra 2015, og som gjenspeiler de observerte temperaturene.

Vi kan derfor konkludere med at modell-utviklerne er helt klar over at modellene viser feil, og at de kunne ha korrigert følsomheten i versjon 6-modellene, men ikke en eneste av dem ser ut til å ha gjort det. De har faktisk gjort det motsatte og gjort feilene verre, så igjen blir offentligheten og beslutningstakere bevisst villedet. Man skal absolutt ha vitenskapelig data som viser at den menneskeskapte globale oppvarmingen eksisterer.

Denne studien fra 2018 viser at klimamodeller overdriver oppvarmingen med 45% i forhold til faktiske målinger verden over.
Kilde

I studien så forfatterne Nic Lewis og Judith Curry på faktiske temperaturregistreringer og sammenlignet dem med datamodeller om klimaendringer. Det de fant er at planeten har vist seg å være langt mindre følsom for økninger i CO2 enn klimamodellene sier. Som et resultat, sier de, vil planeten varme mindre enn modellene forutsier, selv om vi fortsetter å pumpe CO2 ut i atmosfæren.

Som Lewis forklarer: "Resultatene våre antyder at fremtidig utslippsscenario sannsynligvis vil være betydelig lavere enn det sentrale datamodell-simulerte nivået som er forventet av (FNs klimapanel), og svært usannsynlig å overskride det nivået.

Hvor mye lavere? Lewis og Curry sier at funnene deres viser at temperaturøkninger vil være 30% -45% lavere enn klimamodellene sier. Hvis de har rett, er det lite å bekymre seg for, selv om vi ikke drastisk reduserer CO2-utslipp.

Planeten vil varme seg fra menneskelig aktivitet, men ikke på langt nær nok til å forårsake den slags verdensomspennende ulykker vi stadig hører om. Faktisk vil den resulterende oppvarmingen være under målet som ble satt under Paris-avtalen.Dette ville normalt sett være utrolig gode nyheter, men likevel så faller dette i dårlig jord hos disse som absolutt skal ha global oppvarming for enhver pris.

At Lewis og Curry-studien vises i den fagfellevurderte American Meteorological Society's Journal of Climate, gir troverdighet til funnene deres. Dette er tross alt det samme tidsskriftet som nylig publiserte omfattende dekkede studier som sa at Sahara har vokst og klimagrensen i sentrale USA har forskjøvet 140 mil mot øst på grunn av global oppvarming.

Funnene fra Lewis og Curry kommer etter en annen studie, publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature, som fant det langvarige synet at en dobling av CO2 ville øke den globale temperaturen så mye som 4,5 grader var feil . Mest sannsynlige temperaturen vil øke 3,4 grader.

Takken for denne oppdagelsen er at disse forskerne ble oppfor på liste over "klimafornektere" og dermed vil de møte store problemer når man skal søke om forskningsstipend framover. Det er slik man stadig får flere vitenskapsmenn som støtter disse modellene. Klimaspørsmålet er ikke noe spørsmål lenger, det har blitt et politisk verktøy der alle som motsier og stiller spørsmål går vanskelige tider i møte.Vi går mot en liten istid, ikke mot en global oppvarming

Har merket ut en lyseblå linje som er den antatte fremtidige temperaturen deres klimamodeller viser.
Har merket ut en lyseblå linje som er den antatte fremtidige temperaturen deres klimamodeller viser.

Grafene øverst på siden viser globale synkende temperaturer. Jeg viste der til den russiske klimamodellen som var den eneste av disse modellene som gjenspeilet de riktige temperaturene. Forskerne i Russland forteller at temperaturen øker ikke slik modellene viser, men stikk motsatt. Det har vært skrevet en del om dette. Vi skal se litt nærmere på det.

Jeg har funnet fram det vitenskapelige essayet til disse russerne som forteller at vi går kulden i møte framover. Se artikkel HER

Har merket ut en lyseblå linje som er den antatte temperaturen russernes klimamodeller viser. De er de eneste klimamodellene som har vist riktig hittil. Dette er en eldre datamaskin, en såkalt INM CM4. Det er bare én modell fra Institute of Numerical Mathematics i Moskva (kjent som INM CM4), som har hatt lav klimafølsomhet siden minst 2015, og som gjenspeiler de observerte temperaturene. De siste CMIP6-versjonene, som nettopp er tatt i bruk på nettet i år, har følsomheten satt enda høyere, noe som allerede produserer opptil seks ganger den observerte oppvarmingen. 
Her er link til dette essayet.

Samtidig kan jeg for ordens skyld ta med Cicero sine spådommer for vinteren, og de kommer til å bomme kraftig er jeg stygt redd for. De spår en mild og våt vinter som blir varmere enn tidligere vintrer. Dette ut i fra disse modellene som jeg har omtalt her. Se link HER.