"Havet vil stige og gjøre de fleste kystbyer ubeboelige"

The Washington Post, 2. november 1922:

"Polhavet varmes opp, isbergene vokser senere, og enkelte plasser er det for varmt for selene, ifølge en rapport til handelsdepartementet i går fra Consulafft i Bergen, Norge.
En rekke rapporter fra fiskere, seljegere og oppdagelsesreisende peker på en radikal endring i klimaforhold og hittil opprørende temperatur i arktisk sone.

Undersøkelsesekspedisjoner rapporterer at man har knapt nok møtt på is så langt nord som 81 grader 29 minutter. Ved hjelp av lydbølger sendt ned til 3.100 meters dyp, kunne man påvise at golfstrømmen fortsatt var veldig varm. Store ismasser har blitt erstattet av morener av jord og steiner, fortsatte rapporten, mens mange steder er kjente isbreer helt forsvunnet. Nå er det svært få seler og lite hvit fisk i det østlige Arktis, mens store stimer av sild og krøkler som aldri før har våget seg så langt nord, blir funnet på de gamle selfiskeplassene. I løpet av få år er det spådd at på grunn av issmeltingen vil havet stige og gjøre de fleste kystbyer ubeboelige.
Dette ble skrevet den 2. november 1922 i The Washington Post. Det er altså 97 år siden. Artikkelen var basert på informasjon videreført av den amerikanske konsulen i Norge til det amerikanske utenriksdepartementet i oktober 1922 og publisert første gang i "Monthly Weather Review". 

Varmeraten 1920 - 1930 var omtrent 50% høyere enn i 1995-2005

Et artikkel fra Geophysical Research Letters fra 2006 kaster kanskje litt lys over oppvarmingen som skjedde på 1920-tallet:

Vi gir en analyse av Grønlands temperaturregistreringer for å sammenligne den nåværende oppvarmingsperioden (1995 - 2005) med den forrige (1920 - 1930) Grønlandsoppvarmingen. Vi opplever at den nåværende grønlandske oppvarmingen ikke er enestående i den nyere grønlandske historien. Temperaturøkninger i de to oppvarmingsperiodene er av samme størrelsesorden, men varmeraten 1920 - 1930 var omtrent 50% høyere enn i 1995-2005.

Kilde: 
https://meteo.lcd.lu/globalwarming/Chylek/greenland_warming.html