Oppdaterte kart

Slik så kontinentene ut da Australia driftet sørover fra opprinnelsestedet som er ved Kamtsjatka  i Russland, og la seg i ro for en periode da Russland drev inn i Australia. Det var da disse fossilene levde. Da dette driftet lenger sørover, passerte Gondwanaland kaldere områder og jeg mener dette var en av årsakene til at denne faunaen døde ut. Antarktis ble liggende der det ligger ved at dette stabiliserte seg på Jordens sydligste punkt.


Slik lå det opprinnelig.
Slik lå det opprinnelig.

Passer perfekt både til havbunn og landområder

oppdatering 22. okober 2019

Jeg fant ut i dag at jeg faktisk burde sjekke havbunnen, noe jeg ikke gjorde da jeg la dette sammen slik at det passer med bergartene på motsatt side. Da var allerede Australia satt på plass der jeg mente det skulle være. Jeg fikk meg litt av en overraskelse da jeg plasserte Australia i Beringshavet som ligger der i dag. Havbunnsplaten satt som støpt temmelig nøyaktig der jeg hadde plassert Australia, og det var jeg faktisk ikke klar over da jeg plasserte det der. Har laget en animasjon som viser dette, og jeg har fjernet de tre hundre og seksti øyene som Aleutene utgjør fordi at de er vulkansk og har kommet opp i senere tid. Jeg la altså Australia på plass først, og sjekket havbunnen først i går, og det passet 100 % perfekt til havbunnen uten at jeg trengte å flytte Australia en millimeter. Denne formasjonen på havbunnen følger temmelig nøyaktig kysten på Australia. Dette er ca 3 800 km, tilsvarende fra Oslo til Egypt. For meg så betyr det at sånn så dette ut for 542 millioner år siden. Dette gjør meg faktisk helt sikker på at jeg har truffet temmelig godt med teorien.

Her bare brukte jeg Google Earth og laget et ekstra lag som jeg la oppå. Kan også ta med at for ca 650 millioner år siden var alle kontinenter dekket av isbreer, og alle hav isdekket. Fra rommet så jorden ut som en snøball. Når dette begunte å smelte, startet livet på Jorda. En rekke bløtdyr utviklet seg (Ediacara faunaen). Dette er de eldste kjente former for komplisert flercellet liv på jorden. De dukket opp kort tid etter en kuldeperiode (kryogen). De første spor etter Ediacarafaunaen er omtrent 600 millioner år gamle, og den blomstret inntil begynnelsen av kambrium (542 millioner år siden), hvor fossilfunn som er typiske for perioden helt forsvinner for rundt 500-510 millioner år siden. For rundt 416 millioner år siden, begynte landplantene å vokse. Man fikk en istid som startet rundt 360 millioner år siden, men plantene forsatte likevel å formere seg. Man hevder at allerede da var Gonwanaland på sørpolen, noe jeg ser på som svært lite sannsynlig ut i fra fossilfunn. Grunnen er arten Lystrosaurus som oppsto for rundt 250 millioner år siden og som man finner fossiler av i Øst-Russland (Junggar Basin), Mongolia og områdene rundt dette. 

Havbunnsplate 175 millioner år gammel

Oppdatering 22. oktober 2019

Over her beskriver jeg hvordan en meteor traff nord i Ishavet på den tiden Da Australia lå mot Øst-Sibir (Kamtsjatka) , og at dette sprakk opp kontinentene som da begynte å drifte, helt til det Asiatiske kontinentet drev tilbake og stoppet denne driften da de første landdyrene utviklet seg. Det ble da en landbro mellom Vladivostok i Øst-Russland, derfor kan vi forklare disse funnene av disse fossilene, samt fossilene av planten "Glossopteris" som er funnet i områdene rundt Vladivostok. Så delte kontinentene seg opp littegrann til og driften fortsetter. Dette skjedde for ca. 250 millioner år siden da dyret Lystrosaurus levde.

2600 kilometer vest for Russland ligger en av de eldste havbunnsområder man kjenner til i dag. Denne havbunnen er ca 175 millioner år gammel. Ut i fra den store utryddelsen for 250 millioner år siden der nesten 90 prosent av planetens arter døde ut, antar jeg at Jorda ble truffet av enda en meteor som forårsaket dette. Trekker man 175 millioner år i fra 250 millioner år siden, så får man 75 millioner år fra driften startet til Australias kyst passerer dette området og etterlater seg ny havbunn. Det vil tilsvare hastigheten på kontinentaldriften slik platene beveger seg i dag der platene beveger seg fra 3 til 10 cm i året. Jeg vet at de lettere platene kan bevege seg opp til 10 cm i året, mens de tyngre beveger seg rundt 3 cm. Så 3,46 cm høres veldig sannsynlig ut i mine ører. Om vi ser på avstanden da Australia lå ved Vladivostok og frem til der Australia ligger i dag, så vil kontinentet ha driftet med omkring 8 cm i året, noe som samsvarer med driften av kontinentalplater i dag også. I dag drifter Australia ca 7 cm i året.

Jeg har snakket med geologer som har nektet for at så gamle havplater finnes i Stillehavet. Der skal det bare være nyere havbunn, har jeg blitt fortalt. Men her er altså noe av de eldste og største havbunnsområdene vi har i dag. Så uttalelsene deres er ikke riktig om jeg skal tro kartet nedenunder her.

Jeg ser for meg at dette skjedde: Opprinnelig lå Australia i mot Øst-Sibir, men ble delt opp da Ediacara faunaen levde for 542 millioner år siden. Disse dyrene ble levende begravet i sand omkring over hele verden. Dette kan bare en meteor sørge for. Kontinentene ble oppdelt, og begynte å drifte helt til Eurasia trekker østover slik at driften stopper ved at disse to kontinentene møtes på nytt. Slik blir det liggende frem til 250 millioner år siden. Fossile funn bekrefter dette. En større meteor treffer havområdene et eller annet sted, og setter i gang driften på nytt. I tilegg øker den vulkanske aktiviteten. Dette treffet utrydder det meste av liv på kloden for 250 millioner år siden, lenge før dinosaurene oppsto. Mindre enn 5 prosent av dyreartene i sjøene overlevde. Kontinentene begynner som sagt å drifte, det vil si Gondwanaland driver vestover, bort i fra Russland/Kina på dette tidspunktet.
Store deler av kontinentet driver nær Antarktiske strøk og Antarktis stabiliserer seg ved sydpolen, mens resterende kontinenter driver videre og treffer Europa og Asia. Sør-Amerikas drift stopper opp, og begynner så smått å drive nordover mot Ekvator på grunn av sentrifugalkraften.


Legg merke til det blå feltet jeg har ringet inn:


Kilde: https://www.ngu.no/emne/aktive-plategrenser
Kilde: https://www.ngu.no/emne/aktive-plategrenser
Etter å ha studert bergartene nøyere har jeg måtte oppdatere kartet. Skulle jeg ha satt et navn på dette kontinentet som befinner seg rundt jordens midte, så ville jeg ha kalt landet for "Midgard" etter den norrøne mytologien. Mytologien beskrev midgardsormen som land og fjell som vokste slik at den lå rundt Jordas midte og bet seg selv i halen. Beskrivelsen passer her også. Oppdatering 24. oktober 2019
Etter å ha studert bergartene nøyere har jeg måtte oppdatere kartet. Skulle jeg ha satt et navn på dette kontinentet som befinner seg rundt jordens midte, så ville jeg ha kalt landet for "Midgard" etter den norrøne mytologien. Mytologien beskrev midgardsormen som land og fjell som vokste slik at den lå rundt Jordas midte og bet seg selv i halen. Beskrivelsen passer her også. Oppdatering 24. oktober 2019

Ny oppdatering av kart

Oppdatering 24. oktober 2019

Jeg mener en astroide traff jorden nord-vest for Cannada, der man i dag finner Canadabassenget. Dette splittet opp kontinentene og slynget sjødyr og planter som levde i Ediacara-perioden utover jordens kontinenter. Disse var bløtdyr og ble levende begravet i sand for rundt 542 millioner år siden, lenge før landdyrene oppsto. Alle disse øyene vest for Grønnland er av samme alder og må ha oppstått som følge av dette sammenstøtet. Skal merke dem ut på et mindre kart under her


Her mener jeg en astroide traff Jorda for 542 millioner år siden (X)

Jeg mener denne kom inn fra nord-østlig rettning på skrå. Landområdene som er innringet oppsto som følge av dette. Kontinentet som var samlet rundt jorda som et belte, sprakk opp og delte seg. Det som kalles for Gondwanaland driftet litt lenger syd og la seg i ro igjen ved Vladivostok mot Australia på den tiden landdyrene oppstår. En ny astroide treffer for 250 millioner år siden og utrydder 90 prosent av alt livet på Jorda. Driften forsetter.

To separate områder

Oppdatering 31. oktober, 2019.
Fjellformasjonene som Afrika dannet er markert med grønn farge, India med gul farge. Disse fjellformasjonene oppsto ved at havbunnsplater ble presset under kontinentet da kollisjonene skjedde, platene smeltet og fjellformasjonene oppsto. Det er tydelig at store mengder med havplater har smeltet i løpet av tiden under disse kontinentene. I og med at fjellkjedene fortsatt løfter seg i dag, kan man anta at denne smeltingen pågår enda. Driftsretningene samsvarer med NASA sine GPS målinger.

Oppdatering 26.03.2020
Jeg fikk til-sendt en artikkel jeg fant svært så interessant i forbindelse med dette. Da de samlede kontinentene driftet slik at de passerte områdene sør for Sør-Amerika, Så regner jeg med at dette ville presse Sør og Nord-Amerika lenger mot nord-polen.  Jeg ser for meg at da denne meteoren jeg beskriver som satte i gang kontinentaldriften, sprakk opp eksisterende kontinenter i nord som siden ble presset ned i mot Jordas indre da "Gondwanaland" rundet området sør For Sør-Amerika. Det vil si på den tiden da Antarktis ble liggende i ro og resterende kontinenter drifter videre...

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/03/26/195662134/skulle-lete-etter-diamanter-fant-restene-av-tapt-kontinent?fbclid=IwAR15TqPfVOqlD8jmvCj-NM_uCTIh3h3UaBFkCvw62GBGi1Tdxxa4Ai-_xzc

Tilbake til begynnelsen på Helge Aspeviks Kontinentaldriftsteori

Oppdatering 28.04.2020 

Big chunks of history (and rock) are missing in North America, study says


Artikkel kan leses HER