Wegner beviste at Antarktis, Sør-Amerika, Afrika, Madagaskar, India og Australia har ligget sammen.

Foranledningen til at vitenskapsfolk etter hvert begynte å akseptere Wegeners teori, var at han klarte å påvise, i form av fossile funn, at Antarktis, Sør-Amerika, Afrika, Madagaskar, India og Australia har ligget sammen. De samlede kontinentene valgte han å kalle for Gondwanaland (fig.4).

Kilde: wikipedia
Kilde: wikipedia

(Fig.4)

Gondwanaland.

Dette kontinentet er det eneste kontinentet som jeg har flyttet bort i fra Eurasia for å få til en kollisjon tilstrekkelig stor nok til å forklare fjellkjedene i Europa og Asia.

Resultatet ble at kontinentene la seg rundt ved Ekvator og ikke fra pol til pol.

Man anså det også som bevist at Nord-Amerika hadde ligget inn mot Europa, og derfor valgte man å bruke teorien slik den var. Tallrike observasjoner støttet dette, men teorien har også en del feil og mangler som de fleste geologer ikke ser ut til å ville engasjere seg i. Da bygger man videre vitenskap på feilt grunnlag. "Garbage in, garbage ut" og resultatet blir feil. Det er derfor viktig å få rettet dette opp så fort som mulig.