Har Jorden veltet slik flere forskere hevder?

Ved å sette seg inn i de forskjellige forklaringer i dagens teori ser man fort at noe skurrer. Jeg ønsker å gripe fatt noen av disse problemene.

De forskjellige istidene som har foregått omkring på Jorden igjennom tidene kan ikke forklares ut fra Wegeners modell. Heller ikke man forklare hvorfor det er funnet rester etter subtropisk klima (fossiler etter skog) i Antarktis, der det i dag finnes opp til 4200 meter tykk is.

En del teorier har oppstått i forsøk ved å utrede de forskjellige klimaendringene. En av de mest kjente forklaringene går ut på at Jorden må ha vært ustabil og veltet flere ganger. 

(fig.1)

Wegeners forklaring på hvordan Afrika har ligget i forhold til Europa og Asia. Hvis Afrika hadde lagt kloss i dette kontinentet siden tidenes begynnelse, kan man ikke forklare fjellkjedene i Europa og Asia. Dannelsen av dem skal ifølge Wegeners teori ha foregått ved en kollisjon mellom disse kontinentene.

 Her har Wegener "klippet" bort hele Sentral-Amerika, samt store deler av Mexico og de Karibiske øyer, til tross for tilstrekkelig alder.

Jorden er den mest stabile planeten i hele vårt solsystem 

En viktig faktor blir ignorert for å forklare denne hendelsen, og det er at Jorden er den mest stabile planeten i universet som vitenskapen kjenner til i dag.

Vedrørende dette sier Professor Gabrielsen ved Geologisk Institutt i Bergen:

"- Astrofysiske beregninger viser imidlertid at jordens akse nå er stabil, noe som blant

annet skyldes at månens gravitasjon bidrar sterkt til å stabilisere kloden.

Man regner faktisk med at jorden er den mest stabile planeten i hele vårt solsystem."

(UIB-Magasinet 1/98)

Disse opplysningene tilsier at det ville ha vært lite sannsynlig at kloden kan ha veltet, og man bør derfor utelukke denne muligheten. Dermed blir de forskjellige klimaendringene lik den som dannet isen over hele Sahara fortsatt en gåte (fig.1).