Blogg

Her skal Europas største landbaserte vindkraftanlegg stå ferdig i 2020. Da vil anleggsveier tilsvarende halve strekningen mellom Trondheim og Oslo gå på kryss og tvers i det som tidligere var vill natur.

Dr Shiva Ayyadurai har analysert Hva Parisavtalen innebærer og hvorfor avtalen ble til. Han kaller avtalen en svindel, og begrunner hvorfor. Jeg må bare anmerke at den automatiske oversettingen ikke alltid er like god, så man får være litt overbærende her. ;-)

Klimavarslerne påstår flittig at havnivået stiger. Målinger forteller at noen plasser så stiger havet, mens andre steder så skjer det motsatte. Det finnes ikke geologer i klimapanelet, ellers hadde de kunne fortelle om at vi har landstigning og vi har landsenkning slik som platetektonikken forteller. Disse faktorene har klimapanelet utelukket...

En stor vitenskapelig artikkel, som hevdet å ha funnet rask oppvarming i verdenshavene som et resultat av menneskeskapt global oppvarming, er trukket tilbake etter at matematikeren Nic Lewis flere alvorlige feil i den statistiske metodikken som var brukt.

Avisen, skrevet av et team ledet av Princeton-oseanograf Laure Resplandy, hevdet at havene har...

Fossil energi har reddet millioner på millioner av menneskeliv. Thunberg mener det motsatte. Slik snakker et ungt menneske, uten kunnskaper, full av politisk indoktrinering. Hun er en del av kampanjen om demonisering av fossil energi. Krefter som har snudd virkeligheten på hodet.

Les resten av artikkelen her