Dyrene i havet ble plutselig begravet i sand

Dette leder nettopp til den tanke at noe drastisk har skjedd her. En voldsom forandring som gjorde at disse bløtdyrene plutselig ble begravet i sand fra havbunnen. Tidligere trodde forskerne at det ikke lot seg gjøre å finne slike fossiler som dette, på grunn av at de ikke hadde hard hud eller skall og etter deres oppfatning, ikke kunne forsteines, eller bli til det vi kaller fossiler.

Uansett hvilken katastrofe dette må ha vært, så må dette ha skjedd et sted i Ishavet, nord for Canada. Ved å studere denne buen av funnområder og bruke disse som et utgangspunkt, ser jeg at de som sagt danner en del av en sirkel. Jeg har merket senteret med et lysere havområde, og når jeg så senere studerer havbunnsplatene, finner jeg noen kjempemessige fordypninger i havbunnen, kalt Canada-bassenget. Kanskje dette bassenget virkelig var ett treffområde til en asteroide eller meteor?

Når man så studerer havbunnen rundt denne markante fordypningen, ser vi at havbunnen opptrer som en flat "slette" over hele området. Beliggenheten er mye høyere enn ellers omkring på Jorden, som om sanden på havbunnen skulle ha blitt presset ut til siden og dermed ha hevet seg i forhold til havbunnen på den sørlige halvkule.

Dette kan også eventuelt forklare hvorfor det er funnet rester etter havbunn på de lyseblå feltene som også er inntegnet på kartet . Så konklusjonen min er at disse kontinentene neppe har vært under havoverflaten så lenge det disse sjødyrene levde.

Jorden må ha blitt truffet av meteorer eller asteroider opp til flere ganger etter at det fantes liv på Jorden. I følge vitenskapen så har slike tilfeller forekommet opp igjennom hele Jordens historie, og Jorden må ha ekspandert som følge av stadig tilført materiale. Vi har også et slikt felt ved Mexico-golfen der forskerne også konkluderer at det må ha vært et landområde tidligere. Skuringsstriper etter is bekrefter dette. Dette er i så fall et er et treff som må ha kommet noen millioner år senere, skal jeg gå ut i fra de fossile funn som er gjort på øst kysten av Nord-Amerika og som er av nyere dato enn Ediacara Biota. Ellers må forskerne ha datert de forskjellige formene for liv på en feil måte.