Enkel å bevise eller motbevise

Tar en seriøs forsker seg tid til å sammenligne det man har av tilgjengelige opplysninger om bergarter, mineraler og fossiler i forskjellige områder, kan han gjerne bekrefte eller avkrefte dette jeg forteller om. I så fall kunne dette bidra til å få offentliggjort hva man har å arbeide med i lys av nyere forskning. Noe som ville være svært nyttig for både leg og lærd. Jeg kunne tenke meg at man da kunne få en sammenligning av forekomster og bergarter i følgende områder :

(Kamtsjatka) i Russland / Nord-Australia, Antarktis/Alaska og Nord-/Syd-Amerika. Dette er svært vanskelig for meg som amatørgeolog, men burde neppe ta lang tid for en fagmann.

Problemet er vel helst at man ikke tar min teori alvorlig, siden jeg ikke har noe navn å skilte med. Derfor er det fare for at min presentasjon går hus forbi. Men intuisjonen, som ofte gjør seg gjeldende når man har arbeidet intenst og sammenhengende med et prosjekt, har også fulgt meg i denne prosessen og gitt meg flere aha-opplevelser underveis. Denne intuisjonen, som for øvrig er et lite målbart verktøy, er et velkjent fenomen, selv i forskerkretser, og har sin del i storparten av nye landevinninger opp gjennom årene. Den har jeg all respekt for, selv om den neppe kan forklares fyllestgjørende. Derfor er jeg overbevist om at jeg underveis har berørt noe helt vesentlig i min teori, og at den derfor har en viss verdi.

Etter å ha brukt tusenvis av timer på dette studiet, ønsker jeg ikke å gi opp, eller endre vesentlig på det jeg her har presentert, før en eller annen kommer med en god forklaring på hvorfor jeg burde det. Ingen nevneverdig motstand har oppstått omkring teorien hittil, selv om jeg har mottatt en rekke henvendelser. Noe jeg synes er underlig. Enkelte litt morsomme anti-reaksjoner har jeg likevel fått. En av disse, som jeg godt kan ta med her, mottok jeg fra en geolog, riktig nok Professor også, i Amerika. Han skrev til meg :

"Du forvirrer studentene mine!"

Han ba meg fjerne hjemmesiden min som lå ute på den tiden og kalte teorien min for vranglære. Studentene hans lot seg forvirre av den, fortalte ham. Jeg tok dette som et kompliment , all den tid han ikke hadde et mer saklig grunnlag for sin protest.

Jeg øynet muligheten for å få en fornuftig debatt med en fagmann, og sa at jeg kunne være villig til dette, dersom han helt konkret kunne påvise at jeg hadde tatt feil, eller i tilfelle hvor. Skulle jeg skrinlegge min teori, ville jeg også vite eksakt hvorfor det ikke kunne ha foregått slik jeg hadde lagt det frem.

Etter en ukes tid kom geologen med en hel del målingsanslyser av de forskjellige bergarter omkring på Jorden. Som svar sendte jeg ham en artikkel som var blitt presentert i New Scientist der forskere tilbakeviste disse målingene.

Etter dette har jeg ikke hørt et eneste ord fra denne geologen. Ikke fra de andre som engasjerte seg i diskusjonen heller.