Passer perfekt med NASA sine GPS målinger

Uansett så har NASA gjort målinger med GPS som passer absolutt perfekt inn med måten jeg har beveget kontinentene på. Platene driver nøyaktig i samme fartsretning som jeg har vist til og det er viktig å ta hensyn til massens treghet. Geologenes modell der i mot, stemmer over hode ikke med disse målingene, da Sør-Amerika driver motsatt vei enn det som dem har valgt ut. Dette går faktisk ikke an å stikke under et teppe i det hele tatt. Her er NASA sine GPS målinger:

Her er min modell, og her ser vi at Sør og nord-Amerika roterer om en akse med mellom-Amerika som senter. 

Og her er Wegeners modell som er den gjeldende teori i dag: 

Sammenlign dette med Nasa sine GPS målinger, så ser man fort at noe skurrer her. På geologenes modell så driver Sør-Amerika motsatt retning enn hva NASAs GPS målinger tilsier at det burde ha drevet.Dette tegnet jeg inn allerede for 31 år siden da jeg ikke hadde tilgang til slike opplysninger som dette og disse GPS målingene stemmer fullstendig overens med mine beregninger.

Denne teorien har blitt heftig diskutert verden over siden. Har fått bred støtte fra forskjellige grener av vitenskapen, også fra noen av verdens fremste fossilforskere som har fortalt at nå har de fått svar på en rekke problemstillinger som ikke har latt seg løse ut i fra geologenes modeller.

Det er også blitt skrevet en rekke artikler og innlegg om denne teorien som bare ble til ved at jeg ønsket å få mine egne meninger om hvordan det hele har foregått, hvorfor man kan forklare istidene, klima og mye mer. Var egentlig aldri meningen å legge dette ut for offentligheten, men det skjedde likevel da noen journalister fikk nyss i hva jeg hadde funnet ut.

-------------------------------------------------------------------------

Forfatteren C. Hagstrom, Washington, sier dette om teorien:

"I remember being laughed at when I did a science project on continental drift in '65.

If you want an eye-opener, Helge Aspevik suggests that instead of Pangaea the continents formed a belt around the equator, spun out as the earth cooled, as a centrifuge would. Helge presents redrawn maps to show how this concept would handle the magnetic orientations and transcontinental chemical parallel features, etc. Once you think about it, it seems like the only way the continents could possibly form.

Labored writing (English as a second language); elegant concept.

--Craig Hagstrom, Washington--.