Afrika dannet fjellkjedene i Europa og Asia

Afrika må ha vandret svært langt

Finn et atlas og studer de enorme fjellkjedene som strekker seg fra Tyskland, Sveits og videre ned mot Himalaya, Kina og nordover mot Sibir. Opprinnelsen til fjellkjedene blir forklart ved at Afrika en gang kolliderte med Europa og Asia (det eurasiatiske kontinent som geologene kaller dette).

De tyngre havplatene mellom Afrika og Eurasia ble presset ned i den glødende massen inne i Jorden. Deretter smeltet havplatene i mantelen. Noe av dette kom opp til overflaten og dannet disse gigantiske fjellformasjonene.

Ut i fra dimensjonene på disse fjellkjedene, kan man lett tenke seg til at det må ha vert store mengder med havplater under kontinentet. Logisk tankegang tilsier at desto større fjellkjeder man finner, desto større må distansen ha vært mellom kontinentene som har kollidert. Slik blir det dersom man skal følge vitenskapens egen forklaring på hvordan fjellkjeder oppstår.

Sammenlignet med andre fjellformasjoner verden over, ser man at Afrika må ha vandret svært langt. Geologenes modell viser at det har ligget kloss i Eurasia slik det ligger i dag, siden tidenes morgen. Hvor ble det da av denne kollisjonen som er forklaringen på disse fjellkjedene?