Maunder Minimum

Jan Grifier, The Great Frost 1683 (Themsen)
Jan Grifier, The Great Frost 1683 (Themsen)

Maunder minimum inntraff samtidig med de kaldeste årene under den lille istiden, en periode da det for Europa, Nord-Amerika og Kina er dokumentert mange svært kalde vintre, spesielt var vinteren 1708-1709 ekstremt kald. Kilde

Data fra NASAs Solar Radiation and Climate Experiment har bekreftet en årsakssammenheng mellom lav solflekkaktivitet og kalde vintre. Kilde.

Solen styrer altså temperaturene på Jorda, selv om klimapanelet og Al Gorde hevder at det er CO2 nivået som styrer temperaturene og ikke Sola. Slik ser det ut dersom man setter vognen forran hesten slik Al Gore gjorde det ved først å vise til CO2 økningen og deretter forklare at temperaturen steg som følge av dette. Sannheten er stikk motsatt, solens aktivitet bestemmer temperaturen og stiger den så frigjør den også CO2 fra verdenshavene. Når temperaturen synker så tar havet tilbake CO2. På den måten kan man få generert inntekt av CO2 ved at man har konstruert en menneskeskapt global oppvarming ved å snu om på disse grafene. Ved å snu om på sannheten så kan man nå avgiftsbelegge hele verdens befolkning på grunn av det grunnstoffet (karbon) som det finnes mest av her på kloden. En svært lukrativ forretningside, spør du meg.

Prof Valentina Zharkova

Professor

Avdeling: Matematikk, fysikk og elektroteknikk ved Northumbria University, Newcastle.

Verdens fremste solforsker Professor Valentina Zharkova forteller at solen styrer temperaturen på Jorda

Det tungtveiende vitenskapelige bladet Nature publiserte den 24. juni 2019 en vitenskapelig rapport skrevet av Professor Valentina Zharkova og hennes team.
"Nylig oppdagede svingninger på lang sikt av magnetfeltet i solbakgrunnen assosiert med doble dynamo-bølger generert i indre og ytre lag av sola indikerer at solaktiviteten er på vei i løpet av de neste tre tiårene (2019-2055) til et moderne stort minimum som ligner på Maunder en.", forteller artikkelen i Nature. Dette betyr en liten istid som starter 2020 og varer frem til 2055. 

Den resulterende sammendragskurven, som er knyttet til solaktivitetskurven definert av det gjennomsnittlige solflekk antallet , gjenopprettet bakover i 3000 år viser omtrent 9 storsykler på 350-400 år, med tidene for deres store minima med bemerkelsesverdig likhet med de rapporterte fra solflekk og jordaktivitet i de siste årtusener:
Maunder (grand) Minimum (1645-1715),
Wolf grand minimum (1200),
Oort grand minimum (1010-1050),
Homer grand minimum (800-900 f.Kr.),
kombinert med oppvarmingsperiodene: middelalder (900-1200), romersk (400-10 f.Kr.) og andre skjedde mellom de store minima.

Jeg skal forklare litt hva rapporten hennes går ut på og håper at jeg kan gjøre dette på en enkleste måten slik at vanlige folk forstår hva dette teamet har kommet frem til.

Teamet fastslo at stabiliteten til Sola er meget stabil, problemet er at det er magnetiske felt i solen som går ut av fase. Det andre problemet er at solen ikke alltid er det nøyaktige senteret i vårt solsystem slik de fleste av oss tror, den beveger seg litt rundt. Dermed kommer det til å medføre to forskjellige hendelser som ikke er helt bra. Det føste som vil skje er at av de fire magnetiske felter i Sola, så vil alle disse fase ut.

Den siste gangen da vi befant oss "den lille istid", var det to magnetisk felt som faset ut, men nå er det altså fire felt som faser ut. Vi snakker altså om 40 til 60 prosent reduksjon i totalt utstrålt energi (TSI), noe som påvirker temperaturen i negativ grad. I tillegg så intreffer en hendelse til, Milankovitch-syklusene som går på hvor elliptisk banen er, hvor mye jordaksen heller og i hvilken retning jordaksen heller, noe som kan utløse istider og varmeperioder.
Jorda vil da stå i en stilling de neste 30 til 100 år slik at vi på vinterstid får den nordelige halvdelen av kloden vil være lenger borte fra solen en den har vært på veldig lang tid. På sommerstid vil den sørlige delen av kloden også være lengst mulig borte fra solen, noe som vil medføre kalde sommere også her. Den nordlige delen av kloden kommer til å fryse mye mer enn du kan forestille deg. Men vi kommer også til å få enkelte områder i verden om sommerne som kommer til å bli ganske varme enkelte steder på Jorda. Kilde

Albedoeffekt, som forklarer hvordan klimaet på jorda blir påvirket ved at sollys blir mindre reflektert i mørke overflater (som havvann) enn i lyse overflater (som is og snø), vil påvirkes av ismengden på den nordlige halvkule som vil øke om vinteren. All den ekstra kjernen i Atmosfæren kommer til å blokkere dette ut i tillegg til at uv-strålingen vil endre seg. Dette er altså hva verdens fremste solforsker forteller og du kan lese hele denne vitenskapelige artikkelen her i Nature.

Sult og hungersnød, Wikipedia. Vi har hatt sult og hungersnød tidligere fordi vi valgte å gi etter for politikerene og danskekongen som ville styrke landbruket i Danmark. Vi hadde ikke kornlagre, og så kom kulden i Europa og ødela kornavlingene slik at vi fikk en katastrofe uten sidestykke her hjemme. Nå jobber vi aktivt for å gjenta fiaskoen på grunn av et "grønt" skifte som skal påtvinges oss i mot folkets vilje. Det er ufattelig hvor lite vi lærer av historien.
Sult og hungersnød, Wikipedia. Vi har hatt sult og hungersnød tidligere fordi vi valgte å gi etter for politikerene og danskekongen som ville styrke landbruket i Danmark. Vi hadde ikke kornlagre, og så kom kulden i Europa og ødela kornavlingene slik at vi fikk en katastrofe uten sidestykke her hjemme. Nå jobber vi aktivt for å gjenta fiaskoen på grunn av et "grønt" skifte som skal påtvinges oss i mot folkets vilje. Det er ufattelig hvor lite vi lærer av historien.

Dagens klimapolitikk vil ta livet av oss om dette er riktig

Vi har sterke og mektige krefter som jobber hardt for at vi skal legge ned oljen vår og alle former for fossil kraft. I stedet for skal vi måtte satse på vindkraft, batteridrevne biler, solceller og alt mulig som ikke fungerer når det er skikkelig kaldt. Vi skal ikke ha ha kjøttproduksjon fordi vi skal redde verden med noen fantastiske ideer som ikke kommer til å gjøre annet enn å ta livet av oss og av store deler av verdens befolkning om vi kun driver å forbereder oss på perioder med en global oppvarming som man enda ikke har funnet det første bevis for enda.

Man skulle heller ha brukt tiltakene som vil sette oss tilbake til 1700 tallet, til å forberede oss på det som faktisk kommer. Det vi gjør er å selge unna og kvitte oss med alt som vil være i stand til å berge oss når den tid kommer, og vi har brukt opp pengene på tiltak som bare vil gjøre galt verre. Det er en rekke av fremtredende forskere omkring i verden som har fortalt det samme som professor Valentina Zharkova og hennes team gjør.

Det er faktisk på tide at man får en åpen offentlig debatt om klimaforandringene, og det er på tide at klima-alarmistene løsner på kneblingen av de titusener av forskerne som har blitt dyttet ut i kulden. Vitenskapen fungerer ikke i det hele tatt før tingene har blitt drøftet for og i mot. Å kneble all motstand er så aniti-vitenskapelig som det går an å bli.