Kontinentene danner et belte rundt jorda 


Nord-Afrika blir nå det sydligste landområdet i verden, med Sahara som passerer arktiske strøk, uten å "velte" på kloden. Slik jeg tolker bildet så rev hele "Gondwanaland" seg løs for 542 millioner år siden. Dette driftet sørover, men stoppet opp en periode slik at Australia ble liggende inn i mot områdene rundt Vladivostok i Russland da vi fikk disse dyreartene som Wegener viste til. Den samme plantefaunaen "glossopteris" er funnet i dette området, dermed så må disse ha vært knyttet til hverandre i og med at det ikke eksisterer noe plantefauna for 542 millioner år siden i Ediacaraperioden som var på den tiden. Også fossilene av Lystrosaurus og Synognatus kan kobles til denne beliggenheten.

Videre driftet dette sørover samtidig som dette roterte rundt Mellom-Amerika som akse. Det løsrev seg helt, Afrikas nordre del driftet gjennom området Antarktis lå, for deretter å søke mot Ekvator igjen slik at kontinentene blir liggende slik de er i dag. Sør-Amerika har siden dette driftet sakte nordover, mens Antarktis har stabilisert seg på Jordas sydligste punkt, på samme måte som isen på Nordpolen holder seg i ro i dag til tross for at dette ikke er landfast.


Kontinentene danner et belte rundt Jorden og skiller havene i to separate havområder. 

Sahara som en gang var dekket med flere tusen meter tykk is, har nå passert dagens sørpol. Dette forklarer hvorfor man ikke finner særlige spor etter is rundt Sahara på Wegeners modell. Antarktis ligger nå ved Ekvator, noe som forklarer det sub tropiske klimaet som man har funnet rester etter i dette området. Da kan man forklare de forskjellige klimaene uten å måtte "velte" på Jorden.

Forflytningen skjer i en bestemt rettning.

I følge denne teorien ligger Antarktis nå ved Ekvator. Kontinentene strekker seg rundt Jorden så nøyaktig at man skulle kunne ha gått "tørrskodd" rundt kloden ved Ekvator. Hele Eurasia blir "dyttet" nordover når disse områdene kolliderer i Eurasia. Man har fått det riktige forhold for å kunne forklare det tidligere tropeklimaet i dette området. Siden det er funnet spor etter tropisk klima på Svalbard, kan det forklares hvis kontinentene har vært samlet ved Ekvator.

Vi ser også at forflytningen av kontinentene må ha foregått i èn bestemt retning (fig.3), mens Wegeners modell viser at dette har foregått på alle hold.