Noen tanker rundt CO2 og global oppvarming

Jeg har gjort meg noen tanker rundt alt dette hysteriet med CO2.


I klimapolitikken hører vi at havet er surt og det er så mye usannheter ute og går, og det finnes faktisk forskere som hiver seg på dette og støtter det de kan i håp om at dette gir en flott økonomisk framtid for dem. For å si det enkelt, havet er ikke surt og vil aldri bli det heller. I motsetning til ferskvann har saltvann en enorm evne til å motstå endringer i syre-base-balansen. Havets pH er enormt stabil. Det er knyttet til de saltene som er løst i sjøvann, i form av blant annet klor-, natrium-, sulfat-, magnesium-, kalium- og kalsium-ioner. Til sammen utgjør de omtrent 3,5 prosent av havets masse. Havet har en enorm lagringskapasitet av CO2 . Havet er på ingen måte surt, det er alkalisk og når man tilsetter CO2 som er en sur og fargeløs gass så nøytraliserer man CO2 gassen til en viss grad. Man bruker co2 som konservering i både brus og leskedrikker og for å lagre vann lenge.

Temperaturen på vannet har mye å si på CO2. Når solen varmer opp havet så synker havets evne til å løse opp karbondioksid og karbondioksiden vil i stedet for blir frigitt og vil gå ut i lufta, hvor plantene trekker til seg stor mengder. Korn og avlinger vil vokse og gro, og gi mat til oss mennesker som også vil være en del av dette kretsløpet. Vi puster for det første inn luft og dermed også 0,04 prosent CO2. Hver enste celle som også består av karbon, vil ha nytte av karbonet vi puster inn. Vi puster også inn oksygen, og i lungene våre, blodet vårt og fordøyelsessystemet, så kombineres karbohydrater som er karbon og hydrogen. Hydrogenet kombineres med oksygenet og dermed får man vann. Vi er altså med å produsere vann og CO2, som er avgjørende for alle trær og planter på denne planeten. Derfor er det ironisk at disse «grønne» jobber hardt for å demonisere karbonet og fortelle verden at det er forurensing, når det faktisk er avgjørende for alt grønt vi ser på kloden i dag, både i havet og på land. Så vi går ikke for langt når vi sier at karbondioksid er avgjørende for alt liv på Jorda.

Over alt så er det meste vi ser laget av karbon. Naturen produserer CO2 av de enorme massene som er inne i Jorda. 99 prosent av alt karbonet i verden er under jorden og vi har omtrent 1.85 milliarder milliarder tonn karbon på Jorda. I motsetning utgjør karbonet i luften, land og hav bare 43,5 billioner tonn - mindre enn 1 prosent av totalen. Forskerne vet i dag at alt karbon som blir frigitt fra Jordens indre, går inn i Jordas karbonsyklus som balanserer det hele. Siden Jordas begynnelse har Jorda klart å regulere denne syklusen helt uten hjelp i 99 prosent av tiden. Men så var det noen politikere som mente at nå mistet Jorda plutselig grepet, og at det må innføres en masse med avgifter for å få toget på skinnene igjen. 97 prosent av alle vitenskapsmenn i verden støttet dette også, ble det påstått. At de store selskapene som har bygget oljeindustrien noe enormt de siste årene, og som fungerer som Fns rådgivere forsikrer oss om at det ikke er noen baktanker ved at de vil ha alle konkurrentene til å legge ned oljeutvinningen sin kan jo man si er svært så betryggende. De skal bare redde verden fra undergang, men det er nå så.

Tilbake til verdenshavene som lagrer overskuddet av karbon eller av CO2. Vi har snakket om at når havet blir varmere så frigis CO2, og det skjer det motsatte når havet blir kaldere. Når havet avkjøles, øker løseligheten av karbondioksid i verdenshavene og havet trekker dermed karbondioksid ut av atmosfæren og i lufta rundt oss.
Naturen selv produserer anslagsvis 32 ganger mer karbondioksid hvert år enn all menneskelig utslipp.. Det betyr at naturen selv dominerer nivået av produksjon av CO2, samtidig som verdenshavene kontrollerer CO2 nivået i forhold til temperaturene i havet.
Det vil altså ikke hjelpe noe som helst på hva vi mennesker reduserer og lagrer av co2 og karbon, fordi havet vil kompensere og slippe ut det som er nødvendig i atmosfæren. All lagring av karbon i havet slik Rotvatne og Elvestuen har snakket om er bare reinspikket tull. Uansett hvor mye vi pumper ned i bakken, så vil dette aldri påvirke atmosfæren. Havet tar over styringen slik det har gjort siden Jordas spede begynnelse.

Havet slipper ut lite dersom det er mye karbondioksid i lufta, og når menneskene produserer lite karbondioksid i lufta, så slipper havene ut mer. Vi er alle «forurensende» individer, bare vi puster. Vi puster inn 0,04 prosent og puster ut ut 4 - 5 prosent og dermed så øker vi CO2 nivået rundt oss ca 100 ganger eller mer hver gang vi puster. Plantene elsker dette, og det påstås at planter vokser når vi snakker med dem eller rettere sagt puster på dem.

Finanskrisen som begynte i 2008 var en omfattende krise i verdens finansielle system. som startet i 2008. Krisen varte til mars 2009 da markedene begynte å vise oppgang, men flere industriland slet med ettervirkningene mange år etter. I løpet av denne tiden sank menneskenes utslipp av CO2 kraftig, man gikk inn i gikk i en lavkonjunktur - det var globalt en lavkonjunktur - energinivået som ble brukt i verden var mindre i 2009, likevel så økte CO2 nivået ganske kraftig i denne perioden. Det var ikke menneskene, men havet som frigav dette. Så menneskenes utslipp betydde ingen verdens ting.