Klimaendringene har ødelagt kornhøsten og påvirket kornprisene, hevder klimavarslerne

The National Climate Assessment (NCA): "Stigende temperaturer, ekstrem varme, tørke, brann på områdene og kraftige regnvær forventes i økende grad å forstyrre landbruksproduktiviteten i USA. Forventede økninger i utfordringer for husdyrhelsen, nedgang i avlinger og kvalitet, og endringer i ekstreme hendelser i USA og i utlandet truer levebrød på landsbygda, bærekraftig matsikkerhet og prisstabilitet." [4]

Ikke bekymre deg om fakta; bare finn på ting

"Ja, klimaendringer påvirker det du spiser; Du trenger ikke se lenger enn hvordan ekstremværet og tørke har ødelagt høsten og økt produksjonspriser. " forteller magasinet Forbes.
Rapporten som nylig ble utgitt av FNs klimapanel, kalt "Klimaendringer og land," støtter hennes poeng. "Verdens matsikkerhet som i økende grad er i faresonen på grunn av enestående klimaendringer," er overskriften i pressemeldingen om rapporten, og griper oppmerksomheten vår som om å riste på skuldrene. Den fortsatte med å si: "økningen i globale temperaturer, knyttet til økende press på fruktbar jord, risikerte å sette mattryggheten for planeten i fare."  [1]

Grafen er i fra Food and Agriculture Organization (FAO) er et spesialisert byrå i FN som leder internasjonal innsats for å beseire sult.
Grafen er i fra Food and Agriculture Organization (FAO) er et spesialisert byrå i FN som leder internasjonal innsats for å beseire sult.

Vi har aldri hatt mer korn enn nå

Likevel setter globale avlinger nye rekorder , enda en gang i år. Dette følger de siste seks årene som de seks høyeste årene for avlingproduksjon i menneskets historie. Avlingene per dekar stiger faktisk over hele verden, og setter nye rekorder nesten hvert år. [2]

Fakta viser det motsatte av Forbes løgner om klimaendringer som ødelegger høst, skaper matmangel og stigende matpriser. 

Siden 1960 har verdens kornproduksjon vokst til det firedobbelte, og utsiktene for fortsatt vekst er gode. Jorda har aldri vært et bedre sted for menneskene enn i dag. De viktigste globale problemene, sult, fattigdom, analfabetisme, barnedødelighet og forurensning, har bedret seg med 50 prosent bare de siste 25 år. [3]