Hvor er klimakrisen?

Richard McNider og John Christy, begge professorer i atmosfæriske vitenskaper ved University of Alabama, påviste allerede i 2014 et avvik mellom klimamodellenes prognoser og den reelle temperaturutviklingen med denne figuren i en artikkel i Wall Street Journal.
Richard McNider og John Christy, begge professorer i atmosfæriske vitenskaper ved University of Alabama, påviste allerede i 2014 et avvik mellom klimamodellenes prognoser og den reelle temperaturutviklingen med denne figuren i en artikkel i Wall Street Journal.

Kanskje bare krisen finnes i teoretiske modeller!

RØD KURVE: 102 Klimamodeller: Garbage in, garbage out og ingenting stemmer

BLÅ KURVE: Gjennomsnitts temperaturmåling med vær-ballonger

GRØNN KURVE: Gjennomsnitts temperaturmåling med satellitter

Så kommer det an på hva man velger å se. De antatte prognosene som skyter til værs, eller hva fakta viser? Kanskje bare krisen finnes i teoretiske modeller?

Det er da man kan sortere en ekte vitenskapsmann, fra en som lar seg styre av forskningsmidlene. Den ekte ville ha stoppet og sagt: -"Hei, her er det noe som ikke stemmer helt med modellene. La oss justere klimafølsomheten ned slik at dataene blir lik de faktiske målingene."

Problemet er at de som har sagt dette, er ute av dansen. I stedet for har man valgt å justere den faktiske temperaturen, slik at de passer til modellen. Den ekte vitenskapsmannen får null forskningsmidler og svartelistet, i tillegg til at vedkommende gjerne mister jobben! Da har vi ikke vitenskap igjen. Og hva sier folket? -"Vi tror på vitenskapen som forteller at temperaturen øker og øker"; mens ute er det blitt usedvanlig kalt for årstiden i store deler av verden.