Hundrevis av frivillige organisasjoner protesterer mot at milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN

Milliardærklubben World Economic Forum har inngått strategisk partnerskap med FN slik at storkonsernene får hendene på rattet i verdensorganisasjonen. Foto: WEF
Milliardærklubben World Economic Forum har inngått strategisk partnerskap med FN slik at storkonsernene får hendene på rattet i verdensorganisasjonen. Foto: WEF

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Opprop mot det strategiske partnerskapet

Nå har minst 240 frivillige organisasjoner undertegnet et opprop mot Strategic Partnership Framework. De kaller det en overtakelse av FN fra WEFs side. I oppropet, som finnes her, heter det blant annet: 

«Bestemmelsene i det strategiske partnerskapet gjør effektivt at bedriftsledere vil bli 'hviskende rådgivere' for lederne for FNs systemavdelinger, ved å bruke sin private tilgang til å forfekte markedsbaserte profitable 'løsninger' på globale problemer mens de undergraver virkelige løsninger innebygd i offentlig interesse og transparente demokratiske prosedyrer. WEF-avtalen med FN, og alle andre former korporasjonens maktgrabbing, undergraver på alvorlig vis FNs mandat, så vel som uavhengigheten, habiliteten og effektiviteten til dette multilaterale organet, spesielt i forhold til beskyttelse og fremming av menneskerettigheter.» 

Les mer om saken i Steigan.no