Det er ingen tvil om at CO2 nivået har økt

Det er ingen tvil om at CO2 nivået har økt de siste 50 årene og det drastisk. Derfor tror varslerne at det er det som gjør at temperaturen stiger. Vi befant oss i en liten istid fra midten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet. Istiden tok slutt og følgelig steg temperaturen. Når temperaturen stiger, frigjøres CO2 fra havet og man får selvfølgelige høyere verdier.

Dette har skjedd mang en gang igjennom historien da vi har hatt mange istider, isen smelter co2 nivået stiger fordi havet også varmes opp. Ingen av disse hendelsene har noen gang resultert i en katastrofe, enda CO2 nivået har vært mange ganger større enn det er i dag. Mennesket slipper ut CO2 og det ganske mye, men ingen forskere i verden kan si at denne økningen man har hatt i temperaturen siden forrige istid, skyldes menneskelige utslipp. Om så var tilfelle, hva med resten av historien som utslippene har vært mangedobbelt av det vi har i dag?

I de siste tre årene, har den globale temperaturen begynt å synke, likevel så øker CO2 nivået. Hva får man ut av det?