Stiger eller synker havnivået i Oslofjorden ?

Klimavarslerne påstår flittig at havnivået stiger. Målinger forteller at noen plasser så stiger havet, mens andre steder så skjer det motsatte. Det finnes ikke geologer i klimapanelet, ellers hadde de kunne fortelle om at vi har landstigning og vi har landsenkning slik som platetektonikken forteller. Disse faktorene har klimapanelet utelukket fullstendig, og de ser også fullstendig bort i fra målingene som viser at havnivået synker store deler verden over. Jeg legger ved et bilde som viser havmålingene i USA.

Hva tidevannsmålerne viser

Kilde: https://principia-scientific.org/nearly-half-of-u-s-tidal-gauges-show-no-sea-level-rise/
Kilde: https://principia-scientific.org/nearly-half-of-u-s-tidal-gauges-show-no-sea-level-rise/

Sir James Clark Ross

Antarktis-oppdager Sir James Clark Ross Hugget et vannmerke på Isle of the Dead i 1841 for å dokumentere gjennomsnittlig havnivå. Nå, nesten to hundre år senere, er merket fremdeles synlig, noe som tyder på at det har vært liten eller ingen stigning i havnivået.

Havnivået ved Fort Denison er 5.8 cm lavere nå enn for 105 år siden

Hydrografisk landmåler Daniel Fitzhenry sier til Sky News Australia at data fra havnivået registrert av Bureau of Meteorology (BOM) ved Fort Denison i Sydney Harbour er "mer nøyaktig enn satellitt." Akkurat som Isle of the Dead, er Fort Denison en geologisk stabil øy. Fitzhenry sa at det fortsatt er en av de lengste og mest pålitelige havnivåregistringene i verden på grunn av sin nærhet til Stillehavet.

BOM startet sine gjennomsnittlige havnivåmålinger ved Fort Denison i 1914, og nivået har svingt i et område på seks centimeter siden den gang. Utrolig nok er havnivået i 2019 2,5 tommer lavere enn 105 år tidligere, - 6,35 cm eller - 63,5 mm .

Artikkelen kan leses her

Stillehavsøyene har vokst 3% siden 1970

Stillehavsøyene har vokst 3% siden 1970. De mest nøyaktige målingene er tatt fra Fort Denison. Dette er den gjennomsnittlige havnivået siden 1914. Dette er den mest nøyaktige måten å måle Stillehavet.

Stillehavet er nesten 11 km dypt. Denne målestasjonen har vært og er fortsatt en av de mest pålitelige tidevanns- og sjømålsstasjonene. Grunnen er at nivåene påvirkes daglig av månens rotasjon rundt jorden, og planetene beveger seg rundt solen i elliptiske baner.
KILDE

Stiger eller synker havnivået i Oslofjorden ?

Nærmere null enn 1

 Professor Nils-Axel Mörner ved Stockholm Universitet er sannsynligvis den person som har best kunnskap om dette. Han har over 500 fagfellevurderte artikler om dette emnet "på samvittigheten", og har god oversikt over status til fastmerkene rundt om i verden som benyttes til å måle havnivået. Han er i utgangspunktet svært kritisk til de fastmerkene Klimapanelet (IPCC) har benyttet seg av, da disse i stor utstrekning står på landmasser som beveger seg vertikalt. Benytter man seg av fastmerker på landmasser som ikke stiger/synker, finner man havnivåstigning på tilnærmet 1,0 ± 1,0 mm/år. I praksis kan det bety at vi ikke har havnivåstigning i det hele tatt for tiden.
KILDE