"Ingen reell tenking i akademia lenger" 

Vellayappa Ayyadurai Shiva (Massachusetts Institute of Technology ( BS , MS , MEng , PhD ))
Vellayappa Ayyadurai Shiva (Massachusetts Institute of Technology ( BS , MS , MEng , PhD ))

Dr Shiva Ayyadurai har analysert Hva Parisavtalen innebærer og hvorfor avtalen ble til. Han kaller avtalen en svindel, og begrunner hvorfor. Jeg må bare anmerke at den automatiske oversettingen ikke alltid er like god, så man får være litt overbærende her. ;-)