Havtemperaturforskning trukket tilbake grunnet en rekke feil

Bilde: wikipedia
Bilde: wikipedia

En stor vitenskapelig artikkel, som hevdet å ha funnet rask oppvarming i verdenshavene som et resultat av menneskeskapt global oppvarming, er trukket tilbake etter at matematikeren Nic Lewis flere alvorlige feil i den statistiske metodikken som var brukt.

Avisen, skrevet av et team ledet av Princeton-oseanograf Laure Resplandy, hevdet at havene har varmet raskere enn tidligere antatt. I nyhetssteder inkludert BBC , New York Times , Washington Post og Scientific American ble det kunngjort at dette medførte at jorden kan varme enda raskere enn det nå er anslått. Det vitenskapelige magasinet Nature måtte trekke tilbake artikkelen som ble trykket. Nature publiserte dette online 31. oktober 2018, ett år senere etter at disse feilene ble påpekt  [1]

"Rett etter publisering, som følge av kommentarer fra Nicholas Lewis, innså vi at våre rapporterte usikkerheter ble undervurdert på grunn av vår behandling av visse systematiske feil som tilfeldige feil. I tillegg ble vi klar over flere mindre problemer i vår analyse av usikkerhet. Selv om å korrigere disse problemene ikke vesentlig endret det sentrale anslaget for oppvarming av havet, førte det til en omtrent firedoblet økning i usikkerhetsmomenter, noe som svekket implikasjonene for en oppjustering av havoppvarmingen og klimafølsomheten betydelig. På grunn av disse svakere implikasjoner, natures redaktører ba om en tilbaketrekning, som vi godtar."  [1]

Forskere fra UC San Diego's Scripps Institution of Oceanography og Princeton University gikk nylig tilbake på vitenskapelige funn som ble publisert forrige måned, og som viste at havene har oppvarmet seg dramatisk raskere enn tidligere antatt som et resultat av klimaendringer. [3]

Nic Lewis sier:

"Dette er bare det siste eksemplet på at klimaforskere slipper seg løs ved å bruke feil statistikk. Klimafeltet må få profesjonelle statistikere involvert på forhånd hvis det kommer til å unngå denne typen forlegenhet i fremtiden"[2]

"Hvis du beregner trenden riktig, er ikke oppvarmingsraten dårligere enn vi trodde - det er veldig i tråd med tidligere estimater," sier Lewis.[4]

Jeg tror at denne historien, i tillegg til å vise hvor ineffektiv fagfellevurdering av tidsskrifter har en tendens til å oppdage problematiske spørsmål i artikler, illustrerer behovet for et mye nærmere engasjement av statistikere i klimaforskning. Det var et poeng som også ble gjort i en av artiklene som ble fremhevet i Judiths siste Week in Review post : Klimavitenskap trenger profesjonelle statistikere [5]

Dr. Benny Peiser, direktør for Global Warming Policy Forum, forteller:

"Klimatologi er strødd med eksempler på dårlig statistikk, som går tilbake til den beryktede Hockey Stick-grafen og videre. Fagfellevurdering feiler, og det faller for amatører å finne feilene. Forskere på området burde være flau."[2]