Temperaturobservasjonene passer ikke inn

Vi hører i dag at temperaturen bare stiger og stiger, samtidig som folk blir hysteriske og panikken brer seg mer og mer. Dette er ut i fra «klimaekspertenes» modeller og ikke de faktiske observasjoner. Jeg mistenker sterkt at tallene manipuleres, fordi observasjonene ikke passer inn med påstandene deres.
Derfor gikk jeg selv inn på siden til Yr.no og sjekket opp i statistikken ved å gå inn i dataene for de faktiske målingene helt tilbake til 1870. Valgte meg Blindern som utgangspunkt.

Resultatet er rett og slett at vi ender ikke opp med tall som er i nærheten av dette som forskerne påstår. Temperaturen er sånn som de pleier å være, ørsmå svingninger som går opp og ned alt etter sol-syklusen. Viser bare at det er noe annet som ligger bak enn det som vi får servert fra disse ekspertene. I mine øyne så er denne panikken skapt fordi dette gir enorme økonomiske muligheter for politikerne høyere oppe i systemet. Den som må betale alt dette som settes inn av tiltak, det blir du og meg. Får disse politikerne som de ønsker, så vil alt bli dyrere enn noen sinne, og det vil vi ikke ha fordi dette rammer de svakeste i samfunnet.

Klimastatistikk september Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.  Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.  Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.
Klimastatistikk september Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur. Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader. Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.


Gjennomsnittet lå på 11,4° september 2019, nøyaktig lik det som ble målt i september 1943.

Vi hadde nøyaktig den samme temperaturen i 1943 som i dag, 11,4 grader Celsius.

Om vi ser på årstallene som hadde 0,1 grad lavere temperatur, så hadde vi altså 11,3 grader i gjennomsnittstemperatur i påfølgende år: 2010, 1995, 1971, 1960, 1926, 1920, 1913, 1900.

Om vi legger til 0.1 grad til gjennomsnittstemperaturen for september 2019, så hadde vi altså, 11,5 grader i påfølgende år: 2000, 1992, 1941, 1937, 1903, 1896, 1891.
Årene som følger under her, hadde høyere gjennomsnittstemperatur enn september 2019:
2018, 2016, 2015, 2014, 2011, 2009, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1999, 1998,1981,1961,1959,1958, 1955,1949, 1947,1939,1938,1934,1933, 1901, 1884, 1882, 1880.


Kilde:https://www.yr.no/sted/Norge%2FOslo%2FOslo%2FOslo/klima.html