Først investerer de rikeste i verden tungt i oljeindustrien, etterpå vil de at alle andre legger ned oljevirksomheten

"Dette blir konsekvensen av å stoppe all oljeproduksjon i Norge - som stadig flere ønsker å gjøre"

Hva blir konsekvensen av at man legger ned oljeindustrien?

"Ungdomspartiet til KrF vedtok nylig å stenge all oljeproduksjon innen 15 år. De er ikke alene," skriver Nettavisen den 02.11.19.

Rødt ønsker å redusere bransjen med «minst» 90 prosent innen 10 år. MDG og Arbeiderpartiets innflytelsesrike ungdomsparti har også gått inn for å stenge all produksjon innen 15 år. Venstre og SV ønsker å stoppe all oljeleting.

Men hva vil konsekvensen av en slik nedlegging bli?  Les hele artikkelen her i Nettavisen.