FN-ADVARSEL: MAT KOMMER TIL Å BLI VIRKELIG, VIRKELIG DYRT

Vi er på randen av en katastrofe på grunn av tørke, forteller FN

Den globale matforsyningen er på randen av katastrofe, ifølge en nylig publisert rapport fra FNs klimapanel.

Mer enn 100 eksperter bidro til rapporten, som konkluderer med at klimaendringene allerede har en negativ innvirkning på matproduksjonen på reelle måter. Og problemet er klar til å bli enda verre hvis globale temperaturer fortsetter å øke

Maten kommer nok til å bli dyrere, akkurat som alle disse andre tiltakene mot de menneskeskapte klimaforandringene som klimapanelet nå ønsker å tvinge ned over ørene på verdens befolkning, uten at dette stemmer overens med de faktiske observasjoner. Observasjonene burde være den grunnlegende hoveddelen av all vitenskap, dersom man velger å følge vitenskapens prinsipper. Jeg vil se litt på dette.

Hungersnød siden 1860 Denne visualiseringen viser antall sultneofre globalt de siste 16 tiårene. Kilde: https://ourworldindata.org/famines
Hungersnød siden 1860 Denne visualiseringen viser antall sultneofre globalt de siste 16 tiårene. Kilde: https://ourworldindata.org/famines

Lavere antall dødsofre av hungersnød nå enn noen gang

Følgende visualisering plasserer antall ofre i forhold til verdensbefolkningen. Som du kan se, er den nylige reduksjonen i antall mennesker som dør på grunn av hungersnød enda sterkere når vi vurderer dette relativt til den store økningen i befolkningen som har funnet sted på samme tid. Dataene er hentet HER 

Stadig mer begrensede deler av verden påvirkes av hungersnød

Det er her du kan begynne å skrive din tekst. Det er bare å klikke og sette i gang. Ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed Fra diagrammet nedenfor kan du se at mens Asia i tidligere perioder led kraftig av store hungersnød, stoppet dette utover midten av 1900-tallet. Siden den gang har hungersnød nesten utelukkende blitt begrenset til Afrika, med hungersnøden i Nord-Korea på 1990-tallet som et viktig unntak.

Dette kan også sees på dette søylediagramet som er hentet her.

Matforsyning

Vi har naturlig nok en tendens til å assosiere hungersnød med tørke eller andre naturfenomener, og faktisk har de fleste dokumenterte hungersnød skjedd i sammenheng med høstfeil, ofte på grunn av tørke eller flom. I nyere tid har imidlertid samlet mattilgjengelighet per person økt dramatisk, og gitt den sammenlignbare lette transporten og kommunikasjonen, kan lokale mangler - i det minste i teorien - oppfylles ved å importere mat fra overskuddsområder langt raskere og til en mye lavere pris nå for tiden. Kilde

Dødsfall i forbindelse med tørke i 2018 var null

I 1928 hadde vi en del dødsfall i forbindelse med tørke. 3 millioner mennesker omkom. I 2018 var tallet nede i null. I årene rundt 1876 døde 5,5 millioner mennesker bare i India. Dette har jeg skrevet om HER

Ekstrem fattigdom er definert som å leve på under 1,90 internasjonale dollar per dag. Internasjonalt - $ justeres for prisforskjeller mellom land og for prisendringer over tid (inflasjon).
Ekstrem fattigdom er definert som å leve på under 1,90 internasjonale dollar per dag. Internasjonalt - $ justeres for prisforskjeller mellom land og for prisendringer over tid (inflasjon).

Verdens fattigdom kraftig redusert

Diagrammet viser anslagene laget av utviklingsforskningsteamet ved Verdensbanken. Denne fremskrivningen besvarer spørsmålet om hva som vil skje med ekstreme fattigdomsutviklinger dersom den økonomiske veksten det siste tiåret (2005-15) fortsatte til 2030: Antallet mennesker i ekstrem fattigdom vil stagnere på nesten 500 millioner.

Konklusjon

FNs forskere lyver bevisst når de forteller at hungersnøden og fattigdommen bare vil vokse. Det er tydelig at klimasaken ikke er noe spørsmål i det hele tatt, men snarere et politisk verktøy. Man forholder seg bevisst borte i fra fakta, og dette tyder mer på at det er helt andre grunner til at man hevder problemene bare blir større. Det viser også hvor lite man kan stole på FNs forskere. Dette tyder mer på at det ligger økonomiske interesser bak det hele. I den senere tid hundrevis av frivillige organisasjoner protesterer mot at milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN i følge denne artikkelen HER