Et Annet Problem For Klimagassteorien

Publisert den 27. november 2019 og skrevet av Herb Rose Kilde: 
https://principia-scientific.org/another-problem-for-the-greenhouse-gas-theory/

Hvis et molekyl tar opp en bølgelengde av energi, reflekteres det ikke


 Tilhengerne av drivhusteorien står overfor mange problemer når de forsvarer denne menneskeskapte oppvarmingen for global oppvarming. Det viktigste er at det ikke er noen vitenskapelig støtte for det, noe som har resultert i at de tyr til slagord, demonstrasjoner og prøver å dempe dem som stiller spørsmål ved deres tro.

Påstanden om at CO2 reflekterer energi tilbake til jorden er absurd. Når et molekyl tar opp en bølgelengde av energi, reflekterers ikke dette. Refleksjon gir en bølge tilbake i retningen den kom fra. Når et molekyl tar opp stråling kan det avgi stråling med samme bølgelengde, men det sendes ut i alle retninger.

Hvordan kan det ha seg at et CO2-molekyl i konstant bevegelse selektivt reflektere infrarød stråling som kommer fra jorden tilbake til jorden og ikke reflektere infrarød stråling som kommer fra solen tilbake i verdensrommet? Hvis CO2 på mirakuløst vis varmer opp jorden ved å reflektere, hvordan kan dette unngå å avkjøle jorden ved å reflektere den sterkere infrarøde strålingen fra solen? 

Påstanden om at en gjenstand kan tilføre varme til kilden som oppvarmer den ved å reflektere varme tilbake til den, er rent søppel og bryter lovene for termodynamikk. Det er et eksempel på at folk leter etter noe, uansett hvor latterlig, for å støtte troen deres og bevare inntekten. Ingen forskere kan støtte denne påstanden. En vitenskapsmann undersøker alle data for å gi ut teorier. En propagandist velger data som støtter hans tro og vil ignorere motsatt bevis. Det kan relateres til forskerens ego og ikke for å finne ut årsakssammenheng.

En egoist vil omfavne alt som støtter hans tro, som de flate jordmodellene, uansett hvor åpenbart unøyaktige de er, og vil utfordre og finne feil med ethvert eksperiment ( Geraint Hughes eksperimenter) som viser at denne troen er feil.  

Problemet er å prøve å resonnere med noen som har mistet evnen til å resonnere på grunn av sitt eget ego. Jeg vil gå nærmere inn på den idiotiske påstanden om at solen og   jordoverflaten ikke varmer opp atmosfæren.

Alle objekter absorberer utstrålt energi, inkludert gassmolekyler, og alle objekter, over absolutt null, utstråler energi. Dette er grunnleggende fysikk. Ved å påstå at nitrogen og oksygen ikke tar opp infrarød stråling, så mottar dette ikke energi fra solen. Dette er virkelig tåpelig. 

De absorberer ikke infrarød fordi molekylstørrelsen ikke samsvarer med bølgelengden til infrarød, men de absorberer ultrafiolett. Når de tar opp stråling, må de avgi stråling, men de trenger ikke å avgi den i samme form som de mottar den. 

Den ultrafiolette bølgelengden samsvarer med bindingslengden på nitrogen og oksygenmolekyler og overfører energi til atomene som danner disse bindingene. Når det tas opp nok energi, brytes bindingene og omdanner molekylene til atomer. 

Det er dette som danner ionosfæren og ozonlaget. 

Denne reaksjonen skjer på alle nivåer i atmosfæren der ultrafiolett stråling interagerer med gassmolekylene. Bindingsenergien (942 kjoules / mol for nitrogen og 450 kjoules / mol for oksygen) omdannes til atomenes kinetiske energi. Atomene mister energi ved stråling, og når nok energi går tapt, omdannes molekylene med tilsatt kinetisk energi.

Nitrogen- og oksygenmolekylene i atmosfæren konverterer energien som absorberes fra ultrafiolett lys fra solen til kinetisk energi. Ultraviolett lys inneholder mer energi enn synlig lys og trenger gjennom hele atmosfæren og tilfører kinetisk energi til nitrogen- og oksygenmolekyler. (Infrarødt lys har mindre energi og blir absorbert av større molekyler. Det er grunnen til at infrarøde teleskoper blir satt ut i bane over atmosfæren for å se dypere ut i rommet.)

Folk spør om det ultrafiolette lyset fra solen varmer nitrogen og oksygen i atmosfæren, hvorfor er ikke disse molekylene varmere i atmosfæren der de får mest energi? 

For å svare på et spørsmål med et spørsmål, hvorfor er rommet mellom jorden og solen så "kald" når det inneholder all energi som varmer opp jorden?

Svaret på det er at det er så få molekyler i verdensrommet at det ikke er noe som overfører energien til et termometer. Ved hvilken konsentrasjon av en gass er det nok molekyler til at et termometer kan gi en nøyaktig indikasjon på denne energien? 

Svaret på det spørsmålet er at det ikke finnes noe slikt.
Et termometer er utviklet og kalibrert for væsker og i en gass med økt energi fra gass-molekyler som ekspanderer og det blir færre molekyler som overfører energi til termometeret. For å få en nøyaktig sammenligning av energien på ulike høyder, må du bruke den universelle gassloven. (Trykkets faktor i den gassloven som ikke er atmosfærisk trykk, som er vekten av molekylene i atmosfæren, men tyngdekraften som holder atmosfæren til jorden, motstår dens ekspansjon og er tilnærmet konstant gjennom hele atmosfæren).

Når den brukes, viser den at den kinetiske energien til molekyler øker sakte i troposfæren (der vann absorberer energi) og øker eksponentielt i de øvre lagene i atmosfæren. 

Det er på toppen av atmosfæren at jorden tar opp energi fra solen og stråler energi ut i rommet. Dermed er drivhuseffekten grundig diskreditert. 

Artikkelen kan leses her: https://principia-scientific.org/another-problem-for-the-greenhouse-gas-theory/