Ekstremvær og flommer preger media

Vi har klimaendringer, og det har vi hatt siden Jordas begynnelse

I dag er det en massiv informasjonsmengde igjennom media som forteller at vi har en kraftig økning i antall sykloner og orkaner. Vi ser bilder av vann som flommer inn over byene, og katastrofene fremstilles som verre enn noen gang i historien. Forskere bekrefter dette, og skremselspropaganda er det mer enn nok av. Men slike skader slike naturkatastrofer forårsaker, registreres hele tiden og det kan være av interesse å se på disse tallene, er det riktig dette som hevdes?
Når Jordas temperaturer øker en tanke, blir tornadoer sjeldnere og mindre alvorlige. Likevel får de få tornadoene som fremdeles oppstår, fullt fokus fra klimaalarmlistene.
De fleste tornadoer har en vindstyrke på under 50 m/s (180 km/t), er om lag 75 meter brede og beveger seg et par kilometer i løpet av noen minutter før de dør ut. De kraftigste tornadoene kan imidlertid ha en vindhastighet på over 130 m/s (480 km/t), være mer enn 1500 m brede og flytte seg over 100 km på noen timer.[1]

Tornardoer med sterk til ekstrem styrke 

Gjennomsnittlig orkanstyrke fra 1954 til 1985 =55.9 m/s. Gjennomsnittlig styrke fra 1986 til 2018 er 33.8 m/S. 

I snitt er styrken redusert med nesten 50 prosent, 

noe som viser at styrke og omfang ikke øker. [2]

Skala, vindhastighet og eksempel på skade

EF0: 29-37 m/s. Små skader på bygninger. Kan brekke grener av trær og velte trær med svake og grunne røtter.

EF1: 38-49 m/s. Moderate skader. Skader på tak. River opp trær med rot. Lette biler i bevegelse kan blåse av veien. Campingbiler og husvogner kan veltes eller blåser vekk.
EF2: 50-60 m/s. Betydelige skader. Kan pløye milelange gater gjennom skog. Blåser tak av hus. Ødelegger campingvogner. Feier med seg lette biler og kan velte godsvogner.
EF3: 61-73 m/s. Alvorlige skader. River med seg tak og kan ødelegge selv velkonstruerte bygninger. Tunge biler og hele tog kan veltes eller blåse av veien eller skinnegangen.
EF4: 74-90 m/s. Enorme skader. Selv svært velbygde konstruksjoner som stein- og teglbygninger jevnes med jorden. Selv tunge biler løftes fra bakken og kastes langt av gårde.

EF5: >90 m/s. Total ødeleggelse, praktisk tatt alt i tornadoens vei ødelegges helt. Store hus løftes fra sine fundamenter, blåser avgårde og slites i stykker. konstruksjoner i armert betong, for eksempel skyskrapere, skades svært hardt. Selv tunge lokomotiv kastes igjennom luften.[1]

Media forvrenger virkeligheten

"Se årets mest talende bilder av klima- og naturkrisen, forteller Filter Nyheter den 30. desember. I den senere tid flyter media over med informasjon og bilder, der alt skrives om, har med "menneskeskapte klimaforandringer" å gjøre, som om hele dette spørsmålet var avgjort for en gang for alle. 

Overdrivelsene florerer og folk flest stoler på det media skriver. Stadig bruker de ordene "forskere mener eller hevder" og da vet man at dette vil ende opp i en masse usannheter i det de skriver om. Sannheten er at det er mange forskere som blir kneblet fullstendig, om de i det hele tatt forsøker å fremlegge fakta og observasjoner som setter påstandene på prøve. da er vitenskapen ødelagt som verktøy om ikke denne prosessen kan gjennomføres. De sorterer dette automatisk under klimakrise som følge av sykloner og tornadoer, selv om tallet viser at vi har historiens laveste tall.[3][1]

Færre dør i flommer

Med slike flommer følger det også dødsfall med. Her er en grafe over dødsfall i forbindelse med flom siden 1900. Tallene er pr. 100.000 mennesker på Jorda. 

2018: 0,04
1959: 67.61
1939: 21.90
1931: 175.57

Det er altså mange færre dødsfall i forbindelse med flom enn noen gang.[5]

Færre dør av ekstremvær

Vi kan og se på tallene for dødsfall i forbindelse med ekstremvær.
2018: 0.14 

2010: 4.59

2008: 3.48

2004: 3.75

1990: 2.95

1983: 9.83

1981: 2.59

1976: 6.77

1965: 47.09

1959: 67.95

1943: 81.69

1931: 176.86

1928: 148.71

1921: 63.97

Så om man ser på dødsfall i forbindelse med naturkatastrofer, så ser man faktisk at man har færre av dem nå enn noen sinne. Dette betyr faktisk at det ikke er sant at naturkatastrofene bare øker, men minker. Selvfølgelig kunne man si at flere overlever på grunn av bedre teknologi, varsling og hjelpearbeide, men dette passer likevel ikke med den øverste grafen som forteller at vi aldri har hatt et lavere nivå av de store skadelige orkanene som vist øverst på siden.[2][5] 

Konklusjon:

Når det gjelder flom og ekstremvær, så lyver media bevisst for å påvirke oss til å tro at dette er verre enn noen gang. Forskere støtter oppunder dette, men tallene viser helt noe annet enn det som fortelles. Spørsmålet er da, hvorfor gjøres dette, og hva er den egentlige grunnen til dette? Dette er ikke vitenskap, men politikk. Vitenskapen baserer seg på fakta, men dette prinsippet fravikes også her. Jeg mener dette er et resultat av politisk styrt forskning der media også har en aktiv rolle i dette.


Kilder:

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Tornado
[2] https://www.aei.org/carpe-diem/inconvenient-weather-fact-for-earth-day-the-frequency-of-violent-tornadoes-fell-to-a-record-low-in-2018/
[3] https://www.facebook.com/filternyheter/posts/908744486156568?comment_id=909071979457152&reply_comment_id=909539422743741¬if_id=1569903669437397¬if_t=feed_comment_reply
[4] https://www.gif-vif.com/Never-trust-weather-reporters
[5] https://ourworldindata.org/grapher/natural-disaster-death-rates?time=1900..2018&country=Extreme%20weather