Bjørn Samset: Vi har hatt det samme klimaet i mange tusen år.

Skjermdump Kilde: https://tv.nrk.no/program/MDSP16000817
Skjermdump Kilde: https://tv.nrk.no/program/MDSP16000817

Klimaet har vært uforandret i mange tusen år, hevder Bjørns Samset som aktivt er med å eliminere bort alle fagfolk som ikke er enig i dette, ved hjelp av Faktisk.no som jakter på klimaskeptikere i alle landets aviser. Disse får påstandene sine sjekket hos Samset, og resultatet blir alltid det samme: "faktisk ikke sant", som Faktisk.no skriver om absolutt alt som ikke taler for menneskeskapt global oppvarming.

Så slipper ingen andre fagfolk til enn Samset som selv mener at han kjenner klimaets historie. Han er jo tross alt klimaforsker. Men har han virkelig rett når han hevder at klimaet ikke har endret seg på mange tusen år, og at nå skjer det noe som ikke har skjedd de siste par tusen år ved at klima nå har begynt å forandre seg? Vi skal ta en gjennomgang på historien.

Bronsealderen 3000 - 500 år før Kristus

Temperaturen i Europa var 2-3 grader høyere enn i dag, skogsgrensen i Norge lå 300 meter høyere, Hardangervidden og Dovre var dekket med skog. De ti største isbreene i Norge var helt smeltet bort. Korte og milde vintre. Gode vilkår for bøndene.


Rundt 540 år etter Kristus.

Kraftig nedkjøling, 100 år med ekstremvær og sult i hele verden. Temperaturen på nordlige halvkule synker med 3-4 grader, somrene forsvinner og store snømengder. Det finnes nesten ikke arkeologiske funn i norden i 200 år etter dette fordi kulden avfolker. Snø i Kina om sommeren. Ekstrem tørke i Peru. 18 måneder uten solvarme i følge romersk historiker i år 536. Pest brøt ut og tok livet av rundt 70% av befolkningen i nord. Kulden utløst av supervulkaner.

800-tallet

De første menneskene bosetter seg på Island. Pakkisen om vinteren lå 200 km lenger nord enn i dag.

900-tallet

Isbreene helt eller delvis borte. Planter vokste der breene er tykkest i dag.

Den varme middelalderen, sent 800-tall til tidlig 1200-tall

Kloden var 1 - 2 grader varmere enn i dag, skogsgrensen i Norge lå 200 meter høyere, Gode jordbruksforhold i hele Europa, folketallet i Europa mer enn dobles, Nordsjøen stiger med 60 - 80 cm. Kulturell vekst. Dyrking av hvete i Trøndelag, England, Tyskland og Sør-Norge dyrker vindruer, Grønland bosettes av minst 3000- 4000 mennesker. Korndyrking (bygg) på Grønland. Temperaturen der var gjennomsnittlig 1,5 grader varmere enn i dag. Tørke i Mellom- og Sør-Amerika. Alvorlig tørke i California i 300 år og befolkningen nærmest utryddet. Mayafolket forsvinner. Livet blomstrer i Sør-Amerika. Gode avlinger i Egypt. Tørke i Kina. Kulde i middelhavslandene mellom 1010 - 11. I år 1047. Skagerak frøs til is, og ulven krysset isen fra Norge til Danmark. Mye nedbør i California enn i dag i tidlig 1100-tallet. Ikke varmt over hele kloden samtidig og det var kjølig og tørt i østlige Stillehavet. Ingen registrert oppvarming i Antarktis.

1200-tallet

Mer ustabilt klima. Russland får tørke og hungersnød (tidlig 1200-tall). Island får våte og kjølige somre (tidlig 1200-tall). Mild vinter i Norge og det trærne får blader i mars (år 1241). Voldsomme stormer og oversvømmelse i Nederland, Tyskland og Danmark mellom 1251 og 1287. Titusner dør. Kaldere i hele Europa mellom 1257 - 58. Varme og tørre somre i nordvest-Europa fra 1280 - 1290 tallet. Ingen vintre i Norge og Tyskland mellom 1289-90. Dette skyldes vulkanutbrudd øst for Bali (Salamas). Store massegraver i London fra 1258 som viser at 1/3 av befolkningen døde.

1300-tallet

Den lille istid starter og varer til 1800-tallet. Temperaturen er 1 grad lavere enn i dag. Mange brå og uberegnelige skiftninger i klimaet. Tykk is i hele østersjøen, folk kunne ri fra Tyskland til Skandinavia. Havet rundt Island frøs til. Enda hardere frost i Norden og isen var metertykk over Øresund vinteren 1306-7. Ekstrem frost i Frankrike. Årsak: Utbrudd på Hekla fra 1300 -1301. Vått og kjølig i Kina og hyppige flommer i Nord-Amerika. Themsen fryser til om vinteren fra 1300-1310 og det var store problemer med is i den Engelske Kanal. Det regner sammenhengende fra tidlig mai til oktober i 1315 i England. Vinhøsten i Frankrike ødelagt av regn. De våte somrene forsatte fram til 1322. I perioden 1325 - 29 dør 1,5 millioner mennesker av sult i Nord-Europa. Svartedauen fra 1347- 1351. Trærne blomstrer i Norge i mars i 1412. Befolkningen flytter fra Grønland på grunn av kulde. Island blir stadig kaldere. Dette skjer mellom 1350-1400. Stormflo i Nordsjøen tar livet av minst 25000 mennesker i Nederland, Tyskland og Danmark. I Peru er en uvanlig våt og kald periode midt på 1400-tallet som fører til barneofring i stor skala. Forskerne har funnet restene etter 140 ofrede barn.

1500-tallet

Den lille istiden forsetter, og klimaet er ustabilt i hele Europa. Fra 1520-1560-mange år med varm vår og sommer. Vinteren 1530 er uten frost i Sør-Norge. Hagene står fulle av blomster i januar 1538 i England. Februar 1538 springer bladene ut her i Norge. 1560-1600 får vi en kjøligere periode med hyppige stormer. Isbreene vokser i samme periode i de skotske fjellene. Kreta får flere vintre med snøfall. 

Sent 1500- til tidlig 1600-tall

Globalt 1590-1610 er det to uvanlige kalde år på hele kloden. Nord-Amerika har lange, kalde vintre og tørre somre. New Zealand kommer inn i en kald periode som varer helt til 1850. Et kraftig utbrudd av Huaynaputina-vulkanen i Peru har et kraftig utbrudd i 1600.

Den lille istiden forsetter, 1600-1800 tallet.

Kald vår i Japan i 1616. Store snøfall og kulde i Sør-Kina i subtropisk sone vinteren 1617-18. Vintrene 1620 og 1621 frøs Bosporosstredet (mellom Lille-Asia og Europa ved Istanbul) helt til. Ungarn får uvanlig våte somre mellom 1630-41, og Spania får det samme mellom 1640-41. Sommeren 1649 ødelegger store mengder regn avlingene i Nordvest-Europa. Ingen frost i Sør-Norge i Norge mellom 1650 og 1659. Den aller kaldeste perioden begynner mellom 1680 - 1730. Årsak kan være et voldsomt vulkanutbrudd på Krakatau i mai 1680. Sør-England hadde tele ned 1 meter i bakken og det var is i den engelske kanalen vinteren 1683-4. Ingen frost i Norge vinteren 1692. Isen omringer nesten hele Island og breene begynte å vokse i 1695. Skottland får besøk av inuitter som padler langs iskanten mellom 1682 -84. Vinteren 1708-1709 får Sør-England dyp snø som lå i mange uker, mens franskmennene får temperaturer ned i minus 20 grader som ødelegger vinstokker og appelsintrær. Østersjøen fryser til igjen i denne perioden. Den samme vinteren gikk innbyggerne i Venezia på skøyter på kanalene. Temperaturene i Nord-Europa i 1740 ligger på 5-6 grader under normalen og elvene i Tyskland frøs fra November. Østersjøen islagt på nytt og Themsen frosset fra desember. De Europeiske istidene forsetter og breene når maksimum på midten av 1700-tallet. Enkelte forskere hevder at den franske revolusjonen i 1789 var en medvirkende årsak på grunn kalde vintre og tørre somre. Årsaken til de kalde vintrene sent på 1780 tallet var et svært så kraftig utbrudd på Island mellom 1783-84. På grunn av en lang og kald vinter i 1789 fikk vi rask snøsmelting om sommeren og vi fikk historiens verste flom, Storofsen.


1800 tallet

Svært kalde vintre med store snømengder i Europa og nord-Amerika, forårsaket av flere vulkanutbrudd. Disse var  et i sørvestelige Stillehavet i 1808-09, og dette var like stort som Krakatau i 1883. Vi hadde også et utbrudd på den karibiske øya Saint Vincent i 1812. Krakatau i 1813, og mayon på Filippinene i 1814. På Tambora i Indonesia hadde vi et kraftig utbrudd den 10. april i 1815. i 1912 under Napolions feltog i Russland så var det i moskva den 5.november en halv meter snø og minus to grader. Ti dager senere var det minus 28 grader og fem dager senere så var temperaturen minus 30 grader. Han måtte gi opp og slå retrett. 1816 var året uten sommer. I Usa var det frost i mai i Virginia, og i Juli var det frost i Pennsylvania. I Scandinavia var det 10-20 cm snø på bakken i juni. Vi fikk et par uker uten frost, og det ble kuldegrader i slutten av juli. Fra august var det full vinter. I 1822 hadde vi en unormal mild vinter, men vinteren 1837-38 var det sammenhengende is i Skagerak fra Norge til Danmark. 1855-1870 var det varme år i Europa og kjølig i Stillehavsregionen. Kulde og tørke tar livet av 18 millioner mennesker i Kina på 1870-tallet. Frankrike målte en varmerekord på 50 grader i Loire-dalen.
Vulkansk utbrudd på Laki gir en kald sommer i Europa 1874-75. England får våte somre fra 1875-1885 og svært kalde vintre på 1880 tallet. Her i Norge fikk vi i 1890 en svært mild vinter med blomstring i januar, potetutsetting i mars, kuene på beite i april og full sommer fra slutten av april. Store isflak på Themsen midtvinters vinteren 1894-95.

August 1883 nytt utbrudd på Krakatau og et år etter var temperaturen på den nordlige halvkule falt med 1.2 grader. Først i 1888 var temperaturen tilbake til normalen.

Konklusjon. Enten har Samset liten og ingen kunnskap om klimaets historie, ellers er lønnen hans avhengig av at han har glemt alt han lærte under studietidene. At denne forskeren som brukes som guru har fått tildelt makt til å sette selv høytstående klimaforskere til siden er meg et mysteium. Sammen med Faktisk.no så har dem nå hoppet rundt i media og fått sortert vekk samtlige som ikke taler for global oppvarming. Kanskje det hele faktisk ikke er tilfelle? 


Jeg har hentet tallene fra denne kilden her: Ungdomsskolelærer Eva Marie Brekkestø: Fimbulvinter, Varm middelalder og liten istid - det omskiftelige klimaet de siste 1500 år.