Aftenposten ute med et nytt triks

Aldri har færre omkommet av naturkatastrofer, skriver Aftenposten. Tidligere ble det skrevet i media at aldri før så har så mange omkommet som følge av ekstremvær nå har de snudd litt om på saken og kommer med en ny forklaring fordi fakta ikke kan skjules lenger. Her kommer "forklaringen": -"Vi blir bedre til å beskytte oss." Les saken her i Aftenposten

Ikke økende skadeomfang, tvert om, viser tall fra Munich RE, FN

Kanskje det har med at det har blitt mindre kraftige orkaner. Vi kan beskytte mennesket, men ikke det materielle som er rundt oss...
Denne artikkelen her er et resultat av at klimaskeptikere har brukt dette som hovedargument i klimadebatten, og nå skal de flytte det hele over på at vi har blitt flinkere til å beskytte oss. Kostnadene og målingene forteller rett og slett at det er bare mindre ødeleggende orkaner enn tidligere.

Tidligere orkaner har vært mye kraftigere, men ettersom befolkning og infrastruktur var langt mindre i tidligere tider, var også ødeleggelsene og kostnadene lavere. En forskergruppe har beregnet at dersom orkanen som traff Miami i 1926, hadde truffet New Orleans i dag, ville den gjort mer skade enn noen annen i amerikansk historie. Denne forskingen er tatt av offentliggjort av NOAA og kan leses HER. Men som statistikken viser, så skjer dette faktisk ikke i det hele tatt.

Ergo så kan vi konkludere at vi har mindre styrke på orkanene nå enn tidligere. Har ingen ting med hvor flinke vi er til å beskytte oss, slik aftenposten hevder. Dette er bare en bortforklaring av faktumet at det er mindre ødeleggende orkaner nå enn tidligere. Faktisk har jeg bare ventet på at en forklaring som dette skulle dukke opp i media.